• Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp, ngắn gọn, súc tích, gồm các vấn đề chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   78 p vaa 26/06/2022 200 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vaa 26/06/2022 176 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiên tai và tác động, ảnh hưởng của thiên tai; Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai ở Việt Nam; Phòng, chống thiên tai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p vaa 26/06/2022 168 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham...

   94 p vaa 26/06/2022 160 0

 • Ebook Bạn là người có tài ăn nói nhất - Phần 1

  Ebook Bạn là người có tài ăn nói nhất - Phần 1

  Ebook "Bạn là người có tài ăn nói nhất" gồm có 7 chương viết về kỹ năng giao tiếp, cách giao tiếp khéo léo và những khuyết điểm trong việc ăn nói tùy tiện. Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 3 của cuốn sách với các nội dung: nói như vậy là khéo léo nhất, nói như vậy dễ tránh được rắc rối và nói như vậy dễ được người khác...

   52 p vaa 28/04/2022 190 0

 • Ebook Bạn là người có tài ăn nói nhất - Phần 2

  Ebook Bạn là người có tài ăn nói nhất - Phần 2

  Ebook "Bạn là người có tài ăn nói nhất" gồm có 7 chương viết về kỹ năng giao tiếp, cách giao tiếp khéo léo và những khuyết điểm trong việc ăn nói tùy tiện. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 4 đến chương 7 của cuốn sách với các nội dung: làm thế nào để có lợi cho giao tiếp, trả lời phỏng vấn như thế nào là khéo léo nhất, đàm phán như vậy...

   43 p vaa 28/04/2022 169 0

 • Ebook 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông: Phần 1

   Ebook 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông: Phần 1

  "21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông" gồm có 6 chương cung cấp cho quý độc giả phương pháp phát biểu trước đám đông để nâng cao khả năng phát biểu trước đám đông. phần 1 của trình bày từ chương 1 đến chương 3 của cuốn sách với các nội dung: làm thế nào để nâng cao sức hút khi phát biểu trước đám đông, phương pháp tam...

   103 p vaa 28/04/2022 151 0

 • Ebook 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông: Phần 2

   Ebook 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông: Phần 2

  "21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông" gồm có 6 chương cung cấp cho quý độc giả phương pháp phát biểu trước đám đông để nâng cao khả năng phát biểu trước đám đông. phần 2 của trình bày từ chương 4 đến chương 6 của cuốn sách với các nội dung: phương pháp song vũ luyện tình, nhất giản, nhị hoạt, tam khẩu quyết và tám kĩ năng...

   136 p vaa 28/04/2022 139 0

 • Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 1 - Lê Mỹ Linh Thanh

  Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 1 - Lê Mỹ Linh Thanh

  Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; Những vấn đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế; Lao động với phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vaa 24/01/2022 206 1

 • Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 2 - Lê Mỹ Linh Thanh

  Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 2 - Lê Mỹ Linh Thanh

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 2 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vốn với phát triển kinh tế; Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế; Khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế; Ngoại thương với phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vaa 24/01/2022 200 1

 • Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 2

  Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 2

  "Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 1" gồm 2 chương với các nội dung giới thiệu chung về cơ quan nhân quyền quốc gia; cơ quan nhân quyền quốc gia của một số nước trên thế giới Châu Á-Thái Bình Dương.

   124 p vaa 24/01/2022 196 1

 • Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 2

  Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 2

  "Ebook Cơ quan nhân quyền quốc gia – 101 câu hỏi đáp: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày điều kiện và tiền đề thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   124 p vaa 24/01/2022 185 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvaa251570vi