• Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1

  Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1

  Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng hóa, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch, pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại, pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng hóa dịch vụ, pháp luật về vận chuyển giao nhận...

   275 p vaa 29/05/2019 22 0

 • Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 2

  Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 2

  Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại, khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại. Mời các...

   231 p vaa 29/05/2019 22 0

 • Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?: Phần 1

  Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?: Phần 1

  Cuốn sách "Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?" chính là một sự dẫn dắt rất hấp dẫn và trí tuệ đến với tương lai. Cuốn sách chứa đựng những kiến thức thấu đáo về công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi cuộc sống và thế giới của chúng ta như thế nào trong thế kỷ mới. Sách gồm ba phần, ebook phần 1 sẽ...

   376 p vaa 29/05/2019 21 0

 • Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?: Phần 2

  Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?: Phần 2

  Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? - Phần 2 trình bày về sự hợp nhất lại công nghệ kỹ thuật và tính nhân văn. Phần này gồm những nội dung cụ thể sau: Giá trị của thông tin, sự tiếp cận điện tử, người cổ, năm cột mốc của kỷ nguyên thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   202 p vaa 29/05/2019 20 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Để giúp bạn đọc tiếp cận những thông tin khoa học pháp lý mới về Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách “Xảy dựng Nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam” của tác giả Bùi Ngọc Sơn - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn...

   129 p vaa 29/05/2019 22 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng cơ bản xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, khai thác sức mạnh của chế độ tập quyền và kiểm soát quyền lực trong chế độ tập quyền, phương hướng khắc phục...

   61 p vaa 29/05/2019 21 0

 • Ebook Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945: Phần 1

  Ebook Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945: Phần 1

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về xây dựng tổ chức Đảng cấp Trung ương và xứ ủy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp Trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945". Nội dung cuốn sách phản ánh hiện thực quá trình xây dựng, khôi phục và phát triển...

   169 p vaa 29/05/2019 22 0

 • Ebook Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945: Phần 2

  Ebook Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đóng góp to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng những nhà cách mạng tiền bối ưu tú trong việc xây dựng một chính Đảng vô sản ở Việt Nam, đồng thời, cũng nêu lên những mặt hạn...

   160 p vaa 29/05/2019 20 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, Automat đẩy xuống, các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p vaa 29/05/2019 19 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu...

   89 p vaa 29/05/2019 20 0

 • Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về Việt võ đạo thông qua các nội dung về triết lý võ đạo, đặc trưng kỹ thuật, ý nghĩa và lối chào, hệ thống đẳng cấp và các câu hỏi khảo hạch lý thuyết võ đạo. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vaa 29/05/2019 22 0

 • Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày các kỹ thuật Vovinam - Việt võ đạo từ tự vệ nhập môn đến lam đai II cấp, cụ thể là các bài tập sau: Tư thế thủ, các thế tấn công cơ bản, gạt cạnh tay, chém cạnh tay, đánh chỏ, đánh gối, phản đòn căn bản, khóa gỡ, 20 thế chiến lược tấn công, thập tự quyền,... Để...

   120 p vaa 29/05/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số