• Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp, ngắn gọn, súc tích, gồm các vấn đề chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   78 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiên tai và tác động, ảnh hưởng của thiên tai; Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai ở Việt Nam; Phòng, chống thiên tai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham...

   94 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giải bài toán như thế nào; các tập hợp số; đa thức-phân thức hữu tỉ-biến đổi hữu tỉ; căn số và biến đổi vô tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số và đồ thị; phương trình và hệ phương trình; bất đẳng thức bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch; các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: những khái niệm cơ bản; những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch; những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung trình bày về: tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety: Part 1

  Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety: Part 1

  The main topics covered in part 1 of document "Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety" include: travel and tourism; scope of the travel and tourism; world tourism; IATA (The International Air Transport Association);...

   84 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety: Part 2

  Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety: Part 2

  Continued part 1, the main topics covered in part 2 of document "Principles of Travel and tourism operations and Aviation safety" include: hotel and their rating; types of rooms and bedding; aviation – a national security asset; conferences on air law; hijacking; terrorism;...

   104 p vaa 26/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số