• Giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn số - TS. Nguyễn Quốc Bình

  Giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn số - TS. Nguyễn Quốc Bình

  Mời các bạn sinh viên và Giảng viên tham khảo giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn số trình bày về hệ thống thông tin số, số hóa tín hiệu, ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số, xử lý tín hiệu bảng gốc, đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số.

   245 p vaa 31/01/2018 17 0

 • Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng MATLAB - Proakis J.G. và Salehi M.

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng MATLAB - Proakis J.G. và Salehi M.

  Cuốn sách nhằm phục vụ các sinh viên đang học, đang làm tốt nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính. Cung cấp một loạt các bài toán có thể giải được trên máy tính bằng cách sử dụng phiên bản Matlab phổ cập cho sinh viên.

   482 p vaa 31/01/2018 13 0

 • Giáo trình môn Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang (chủ biên)

  Giáo trình môn Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang (chủ biên)

  Giáo trình lý thuyết thông tin được biên soạn dựa trên các bài giảng đã được giảng dạy nhiều năm cho đối tượng sinh viên ngành chính quy ngành Công nghệ thông tin tại khoa Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên cùng với việc tham khảo một số giáo trình của các trường khác.

   136 p vaa 31/01/2018 15 0

 • Ebook Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab: Phần 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab: Phần 3 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab" được biên soạn nhằm thể hiện các nguyên tắc, tính chất, các phép biến đổi và các ứng dụng của xử lý số tín hiệu bằng phần mềm máy tính PC. Ebook được dùng để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của bạn đọc cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ xử lý tín hiệu. Sách gồm 3...

   127 p vaa 31/01/2018 14 0

 • Ebook Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab" được biên soạn nhằm thể hiện các nguyên tắc, tính chất, các phép biến đổi và các ứng dụng của xử lý số tín hiệu bằng phần mềm máy tính PC. Ebook được dùng để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của bạn đọc cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ xử lý tín hiệu. Sách gồm 3...

   133 p vaa 31/01/2018 11 0

 • Ebook Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 2) - NXB Bưu Điện

  Ebook Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 2) - NXB Bưu Điện

  Cuốn sách "Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 2)" gồm có 6 chương, tập trung vào những nội dung chính sau: Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong quản lý, lý thuyết phục vụ đám đông và ứng dụng trong bưu chính, mô phỏng và ứng dụng trong quản lý bưu chính, tổ chức vận hành, bảo dưỡng thiết bị bưu chính, hệ thống thông tin bưu chính, bưu...

   257 p vaa 31/01/2018 10 0

 • Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng MATLAB

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng MATLAB

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng MATLAB, có kết cấu nội dung trình bày gồm 9 chương. Cung cấp những tóm tắt lý thuyết cơ bản nhất về các hệ thống thông tin hiện nay một cách hết sức súc tích và dễ hiểu, đồng thời cung cấp cho người học khả năng đào sâu vào các vấn đề kỹ thuật rất phức tạp vốn có vẻ như...

   482 p vaa 31/01/2018 9 0

 • Ebook Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 1) - NXB Bưu Điện

  Ebook Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 1) - NXB Bưu Điện

  Cuốn sách "Quản lý bưu chính: Lý thuyết và ứng dụng (Tập 1)" gồm có 6 chương, tập trung vào những nội dung chính sau: Các dịch vụ bưu chính và tự động hoá quy trình khai thác bưu gửi, dự báo nhu cầu các dịch vụ bưu chính, ra quyết định trong quản lý bưu chính, quản lý chất lượng bưu chính, giá cước các dịch vụ bưu chính, ứng dụng lý thuyết quy...

   256 p vaa 31/01/2018 8 0

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 1 - NXB Thông tin và Truyền thông

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 1 - NXB Thông tin và Truyền thông

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 1 trình bày về sợi và cáp quang; thiết bị phát quang; thiết bị thu quang; thiết kế hệ thống thông tin quang; hệ thống thông tin quang Coherent. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   260 p vaa 31/01/2018 11 0

 • Cơ chế điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các cấp trong mạng phân tán Profibus-DP

  Cơ chế điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các cấp trong mạng phân tán Profibus-DP

  Bài báo trình bày một cơ chế chung nhằm điều phối hoạt động trao đổi dữ liệu giữa trạm DP-Master với các trạm DP-Slave trong hệ thống SCADA sử dụng mạng Profibus-DP. Cơ chế này đã được áp dụng thành công trong hệ thống SCADA đảm bảo môi trường nuôi trồng thủy sản phục vụ xuất khẩu thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số KC03.06 - Chương trình...

   6 p vaa 31/01/2018 12 0

 • Nghiên cứu phát triển bộ đo và truyền tín hiệu nhiệt độ PT100 transducer sử dụng công nghệ tạo chip PSoC

  Nghiên cứu phát triển bộ đo và truyền tín hiệu nhiệt độ PT100 transducer sử dụng công nghệ tạo chip PSoC

  Trong rất nhiều các ứng dụng công nghiệp, kiểm soát và điều khiển nhiệt độ là một yêu cầu kỹ thuật quan trọng không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu đó, các hãng sản xuất của nước ngoài cũng đã cung cấp khá nhiều thiết bị phục vụ mục đích đó với nhiều phương pháp đo khác nhau.

   6 p vaa 31/01/2018 11 0

 • So sánh một số phương pháp phát hiện biên

  So sánh một số phương pháp phát hiện biên

  Bài báo này gồm có 5 phần, ngoài phần đặt vấn đề, trong phần 2 sẽ liệt kê một số dạng đường biên cơ bản. Phần 3 trình bày cơ sở lý luận của một số phương pháp phát hiện biên thông dụng. Phần 4 sẽ so sánh hiệu quả của các phương pháp phát hiện biên này và cuối cùng là phần kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vaa 31/01/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số