• Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội của lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ; Tổng quan về lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p vaa 22/07/2022 499 1

 • Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày đặc điểm lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ qua khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc; Danh mục thiết chế tín ngưỡng - lễ hội dân gian liên quan khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc ở Tp. Hồ Chí Minh; Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Bà Thiên Hậu trong một số cơ...

   235 p vaa 22/07/2022 469 1

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p vaa 22/07/2022 464 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p vaa 22/07/2022 472 0

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p vaa 22/07/2022 485 1

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p vaa 22/07/2022 465 1

 • Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 1

  Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 1

  Principles, algorithms and applications: Digital signal processing (Fourth Edition) - Part 1 has present the content introduction to signals, systems, and signal processing; analog-to-digital and digital-to-analog conversion; discrete-time signals and systems; the z-transform and its application to the analysis of LTI systems; frequency analysis of signals; frequency-domain analysis of LTI systems;...

   491 p vaa 22/07/2022 524 1

 • Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 2

  Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 2

  Principles, algorithms and applications: Digital signal processing (Fourth Edition) - Part 2 has present the content efficient computation of the DFT: fast fourier transform algorithms; implementation of discrete-time systems; design of digital filters; multirate digital signal processing; linear prediction and optimum linear filters; adaptive filters; frequency analysis of signals using the DFT;...

   476 p vaa 22/07/2022 500 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 1 of book.

   85 p vaa 22/07/2022 529 1

 • Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 2 of book.

   84 p vaa 22/07/2022 443 1

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   136 p vaa 22/07/2022 459 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   144 p vaa 22/07/2022 491 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa