• Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Cuốn "Kỹ thuật số thực hành" trình bày các nội dung chính sau: Hệ số đếm và mã, đại số logic, các cổng logic cơ bản, các hệ logic tổ hợp thông dụng, các hệ logic dãy thông dụng, chuyển đổi tín hiệu, mạch định thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   412 p vaa 28/12/2020 21 0

 • Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 1

  Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 1

  Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 1 trang bị cho các bạn những kiến thức về các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu như động tác đứng, ngồi, nằm, tiến lên, vọt tiến dừng lại; các động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; chiến sĩ lợi dụng địa hình địa vật.

   22 p vaa 28/12/2020 21 0

 • Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2

  Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2

  Giáo trình Chiến thuật từng người trong chiến đấu: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về chiến thuật cá nhân chiến đấu cụ thể là cá nhân chiến đấu trong tấn công; cá nhân chiến đấu trong phòng ngự; một số điểm khi di chuyển phòng ngự ban đêm; làm nhiệm vụ canh gác.

   20 p vaa 28/12/2020 18 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

  Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

  "Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng" trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng; những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng; nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng.

   121 p vaa 28/12/2020 21 0

 • Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1 present airline planning and scheduling; crew pairing concept and constraints; basic problem framework; previous approaches; methodology proposed.

   27 p vaa 28/12/2020 24 0

 • Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2 present pairings generation, searching algorithm; optimization model, problem formulation, overcover penalty, robustness penalty, integrated optimization model.

   33 p vaa 28/12/2020 19 0

 • Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 2

  Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 2

  Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 2 present prototype development; design recommendations; answering the question statement; discussion; conclusions; references; appendix.

   41 p vaa 28/12/2020 19 0

 • Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 1

  Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 1

  Ebook Guidelines for the design of an airline crew control operations monitor: Part 1 present content introduction; background; method; requirements gathering; information visualization.

   42 p vaa 28/12/2020 22 0

 • Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice

  Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice

  Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice present the content: growing up, mental and physical development, keeping fit, the natural world, information technology, the green revolution...

   178 p vaa 28/12/2020 22 0

 • Ebook Essential test for IELTS

  Ebook Essential test for IELTS

  Ebook "Essential test for IELTS" is compiled with 4 parts present listening, reading, writing, speaking; Support for those who are studying and studying English at IELTS level.

   346 p vaa 28/12/2020 22 0

 • Ebook Ket practice tests plus

  Ebook Ket practice tests plus

  "Ebook Ket practice tests plus" present the content includes skills reading and writing, listening, speaking with topics like free time activities, measurements, describing things, predicting missing information, telephone numbers, people and jobs, describing people...

   64 p vaa 28/12/2020 20 0

 • Ebook New headway elementary – Student’s book

  Ebook New headway elementary – Student’s book

  "Ebook New headway elementary – Student’s book" compiled to train English learners with 4 skills: listening, speaking, reading and writing through 7 topics hello everybody, meeting people, the world of work, take it easy, where do you live, can you speak English, then and now.

   160 p vaa 28/12/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số