• Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 2: Cơ học

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 2: Cơ học

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 2: Cơ học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuyển động trên đường thẳng; Chuyển động trong không gian; Một số chuyển động đặc biệt; Các định luật Niuton; Động lượng và xung lượng. Bảo toàn động lượng; Chuyển động quay của vật rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 1: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 1: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 1: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo lường trong vật lý; Đơn vị đo lường; Phép đổi đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 3: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 3: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 3: Trường tĩnh điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Điện tích; Tương tác tĩnh điện. Định luật Culông; Nguyên lý chồng chất tương tác tĩnh điện; Điện trường; Điện thông. Định lý Ostrogradski- Gauss; Điện thế. Hiệu điện thế; Năng lượng điện trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 4: Dòng điện và nguồn điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 4: Dòng điện và nguồn điện

  Bài giảng Cơ sở vật lý cho Tin học - Chương 4: Dòng điện và nguồn điện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về dòng điện và nguồn điện; Định luật Ohm; Dòng điện trong các vật liệu điện; Định luật Kirchhof; Nguồn điện áp và nguồn dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa khoa học thủy lực - phạm vi ứng dụng; Sơ lược lịch sử phát triển của khoa học thủy lực; Khái niệm chất lỏng trong thủy lực; Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp suất thủy tĩnh – áp lực; Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng; Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành cong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 2: Hệ lực phẳng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình phản lực liên kết, Điều kiện cân bằng của hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 3: Hệ lực không gian cung cấp cho người học những kiến thức như: Liên kết trong không gian; Điều kiện cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại tổn thất; Thí nghiệm reynold – tiêu chuẩn phân biệt 2 trạng thái chảy; Công thức tính tổn thất dọc đường; Trạng thái chảy tầng trong ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - Bài 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Lực, Moment, Ngẫu lực, Hệ tiên đề tĩnh học, Thu gọn hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vaa 30/12/2021 9 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định; Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố và dòng chảy; Những yếu tố thủy lực của dòng chảy; Phân loại dòng chảy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm cơ bản; chuyển động thẳng, sự rơi; các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; các phép biến đổi vector; chuyển động trong không gian hai và ba chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p vaa 30/12/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số