• Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 2 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các polyme phân hủy sinh học khác, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PHSH, tác nhân gây phân hủy sinh học, phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme PHSH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vaa 25/10/2020 23 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về polyme phân hủy sinh học, polyme tự nhiên phân hủy sinh học, polyeste phân hủy sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vaa 25/10/2020 29 0

 • Ebook Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2: Phần riêng hệ không đồng nhất, khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng" cung cấp cho người học các kiến thức về phần riêng hệ không đồng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p vaa 25/10/2020 16 0

 • Ebook Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2: Phần riêng hệ không đồng nhất, khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khuấy trộn chất lỏng, đập - nghiền - sàng, ví dụ và bài tập.

   126 p vaa 25/10/2020 18 0

 • Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 1: Tổng quan về đồng vị phóng xạ trong môi trường

  Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 1: Tổng quan về đồng vị phóng xạ trong môi trường

  Bài giảng "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 1: Tổng quan về đồng vị phóng xạ trong môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về vật lý phóng xạ, năng lượng hạt nhân trong công nghiệp, nhiễm bẩn phóng xạ trong môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vaa 25/10/2020 12 0

 • Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 4: Phương pháp phân tích hạt nhân trong ghi đo bức xạ môi trường

  Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 4: Phương pháp phân tích hạt nhân trong ghi đo bức xạ môi trường

  Bài giảng "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 4: Phương pháp phân tích hạt nhân trong ghi đo bức xạ môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích hạt nhân, đánh giá sai số trong phân tích mẫu môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p vaa 25/10/2020 13 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: 3 phương pháp tính mômen quán tính chính trung tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu: 3 phương pháp tính mômen quán tính chính trung tâm

  Bài giảng "Sức bền vật liệu: 3 phương pháp tính mômen quán tính chính trung tâm" cung cấp cho người học các phương pháp tính mômen quán tính chính trung tâm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Khoa học vật liệu và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   37 p vaa 25/10/2020 10 0

 • Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 2: Nguồn gốc phóng xạ

  Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 2: Nguồn gốc phóng xạ

  Bài giảng "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 2: Nguồn gốc phóng xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phóng xạ tự nhiên, sản xuất và tái chế nhiên liệu hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân, vũ khí hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p vaa 25/10/2020 12 0

 • Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 0: Tương tác của bức xạ với vật chất

  Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 0: Tương tác của bức xạ với vật chất

  Bài giảng "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường và thủy văn - Chương 0: Tương tác của bức xạ với vật chất" cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về hạt nhân, tương tác của bức xạ với vật chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vaa 25/10/2020 11 0

 • Bài giảng Hóa học - Hóa sinh

  Bài giảng Hóa học - Hóa sinh

  Bài giảng "Hóa học - Hóa sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, hóa học trong tế bào, dung dịch, cấu tạo các chất, chuyển hóa các chất, hóa sinh gan mật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   310 p vaa 25/10/2020 9 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa học hữu cơ cung cấp cho người học một số nội dung chính: Đồng phân của hợp chất hữu cơ, hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ, cơ chế các phản ứng của hợp chất hữu cơ, alkane, alkene, alkyne, alkadiene, hợp chất hydrocarbon thơm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   458 p vaa 25/10/2020 11 0

 • Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của nguyên tử; Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Trạng thái tập hợp của vật chất; Nhiệt hóa học; Chiều và giới hạn của một quá trình;...

   68 p vaa 25/10/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số