• Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giải bài toán như thế nào; các tập hợp số; đa thức-phân thức hữu tỉ-biến đổi hữu tỉ; căn số và biến đổi vô tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hàm số và đồ thị; phương trình và hệ phương trình; bất đẳng thức bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát thuộc tính nhằm nắm rõ các loại biểu đồ kiểm soát thuộc tính theo loại dữ liệu; nắm rõ cách thức tạo biểu đồ kiểm soát thuộc tính và tạo ra và phân tích biểu đồ kiểm soát thuộc tính dùng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   24 p vaa 23/05/2022 16 0

 • Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát biến thiên

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát biến thiên

  Nội dung chính của bài giảng trình bày vị trí có thể sử dụng biểu đồ kiểm soát biến số; cách thức lập các biểu đồ kiểm soát R trục X, S trục X, I-MR và cách thức chuẩn bị biểu đồ kiểm soát biến số dùng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   40 p vaa 23/05/2022 15 0

 • Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát cho biến số

  Bài giảng 6sigma: Biểu đồ kiểm soát cho biến số

  Mục tiêu nghiên cứu của bài giảng là giúp bạn hiểu cách dùng biểu đồ kiểm soát cho biến số; hiểu làm sao để vẽ X bar R, X bar S, biểu đồ I-MR và hiểu làm sao để phát triển biểu đồ kiểm soát cho biến số sử dụng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   38 p vaa 23/05/2022 13 0

 • Bài giảng 6sigma: Tổng quan SPC

  Bài giảng 6sigma: Tổng quan SPC

  Sau khi học xong "Bài giảng 6sigma: Tổng quan SPC" sẽ giúp bạn hiểu được nắm rõ mục tiêu và tổng quan về SPC; nắm rõ khái niệm biểu đồ kiểm soát và nắm rõ cách thức tạo ra phân nhóm hợp lý. Mời các bạn tham khảo!

   17 p vaa 23/05/2022 13 0

 • Bài giảng 6sigma: Tổng quan về kiểm soát

  Bài giảng 6sigma: Tổng quan về kiểm soát

  Nội dung chính của bài giảng trình bày các giai đoạn DMAIC gồm có 5 bước là: xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   32 p vaa 23/05/2022 14 0

 • Bài giảng 6sigma: Thiết kế của thử nghiệm

  Bài giảng 6sigma: Thiết kế của thử nghiệm

  Nội dung chính của bài giảng trình bày khái niệm của DOE (Design Of Experiment), tìm hiểu các đặc điểm của từng bước DOE và thuật ngữ của nó và nghiên cứu trình tự DOE. Mời các bạn tham khảo!

   54 p vaa 23/05/2022 12 0

 • Bài giảng 6sigma: Tạo ra và lựa chọn các thay thế

  Bài giảng 6sigma: Tạo ra và lựa chọn các thay thế

  Bài giảng 6sigma: Tạo ra và lựa chọn các thay thế được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức về cách tạo các ý tưởng; các tạo ra các thay thế, xem xét đánh giá rủi ro và cách đánh giá các thay thế đã tạo ra & lựa chọn giải pháp chiến lược tối ưu. Mời các bạn tham khảo!

   38 p vaa 23/05/2022 11 0

 • Bài giảng 6sigma: Tổng quan về cải tiến

  Bài giảng 6sigma: Tổng quan về cải tiến

  Nội dung chính của bài giảng trình bày các giai đoạn DMAIC gồm có 5 bước là: xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

   26 p vaa 23/05/2022 11 0

 • Bài giảng 6sigma: Phân tích tương quan và hồi quy

  Bài giảng 6sigma: Phân tích tương quan và hồi quy

  Sau khi học xong "Bài giảng 6sigma: Phân tích tương quan và hồi quy" sẽ giúp bạn hiểu được hệ số tương quan và mối quan hệ qua lại giữa các biến số thông qua phân tích tính tương quan; dự đoán biến số đầu ra với biến số đầu vào bằng cách sử dụng hệ xác định và phương trình hồi quy được tính từ phân tích hồi quy và thực hiện phân...

   31 p vaa 23/05/2022 11 0

 • Bài giảng 6sigma: Thử nghiệm sự tỷ lệ

  Bài giảng 6sigma: Thử nghiệm sự tỷ lệ

  Mục tiêu biên soạn "Bài giảng 6sigma: Thử nghiệm sự tỷ lệ" sẽ giúp bạn hiểu được cách ước tính tập hợp tỷ lệ sử dụng thống kê mẫu; quá trình chấp nhận hoặc loại bỏ giả thuyết liên quan đến tập hợp tỷ lệ và quy trình thử nghiệm đối xứng bằng việc sử dụng Minitab. Mời các bạn tham khảo!

   22 p vaa 23/05/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số