• Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1

  Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1

  "Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về hàm biến số phức; tích phân phức, công thức tích phân Cauchy; định lý tích phân Cauchy và tích phân không phụ thuộc đường đi; bất đẳng thức Cauchy và định lý Louville; các phép biến đổi tích phân; phép biến đổi Laplace; phép biến đổi Fourier;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vaa 22/07/2022 89 0

 • Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 2

  Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán kỹ thuật: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các hàm số và các phương trình đặc biệt; các hàm số tích phân; phương trình bessel và các hàm bessel; chuỗi markov và quá trình dừng; ma trận xác suất chuyển bậc cao, phương trình Chapman–Kolmogorov;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p vaa 22/07/2022 75 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; các phép toán ma trận; khái niệm định thức; định thức của ma trận cấp 1, 2, 3; tính chất của định thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vaa 22/07/2022 97 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: véc tơ n – chiều; phép toán trên véctơ; không gian véctơ; sự độc lập tuyến tính, sự phụ thuộc tuyến tính; hạng và cơ sở của hệ véctơ cơ sở của không gian ℝn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 22/07/2022 95 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cách giải hệ phương trình tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vaa 22/07/2022 78 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; phép biến đổi tuyến tính; đưa dạng toàn phương về dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc; dấu của dạng toàn phương; các dạng bài tập chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vaa 22/07/2022 79 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa và các phép tính trên hàm số; giới hạn hàm một biến và các tính chất, phép tính về giới hạn; sự liên tục của hàm một biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vaa 22/07/2022 67 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa; các qui tắc tính đạo hàm; bảng công thức tính đạo hàm cơ bản; đạo hàm 1 phía;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vaa 22/07/2022 71 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm 2 biến; đạo hàm riêng của hàm 2 biến; ứng dụng để tính gần đúng giá trị biểu thức; ứng dụng để tìm cực trị hàm 2 biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 22/07/2022 80 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, tính chất, phương pháp tính của tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vaa 22/07/2022 77 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vaa 22/07/2022 77 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm sai phân và phương trình sai phân; phương trình sai phân tuyến tính cấp một; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vaa 22/07/2022 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số