• Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 1 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội của lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ; Tổng quan về lễ hội dân gian người Việt ở Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p vaa 22/07/2022 49 1

 • Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Ebook Lễ hội dân gian ở Nam Bộ: Phần 2 - TS. Huỳnh Quốc Thắng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội dân gian ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày đặc điểm lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ qua khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc; Danh mục thiết chế tín ngưỡng - lễ hội dân gian liên quan khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc ở Tp. Hồ Chí Minh; Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Bà Thiên Hậu trong một số cơ...

   235 p vaa 22/07/2022 46 1

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

  Cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p vaa 22/07/2022 55 1

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p vaa 22/07/2022 49 1

 • Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 2 chương trình bày: khái quát về hoạt động du lịch; các lĩnh vực...

   96 p vaa 22/07/2022 33 0

 • Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 2 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 2 - ThS. Ngô Thị Diệu An, ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều

  Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch; cơ sở vật...

   136 p vaa 22/07/2022 29 0

 • Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung cũng như các ngành Du lịch hệ thống từ vựng, ngữ pháp và kiến thức tổng quan về các khu du lịch Việt Nam để sinh viên có thể thực hành tốt các kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn du lịch. Nội dung giáo trình được biên soạn thành 10 bài, tương ứng với mười...

   76 p vaa 22/07/2022 29 1

 • Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam: Phần 2 sẽ thuyết minh về các cảnh quan du lịch ở Việt Nam như: Đà Lạt, Nha Trang và Phong Nha Kẻ Bàng. Giáo trình chủ yếu được diễn đạt bằng tiếng Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   91 p vaa 22/07/2022 29 1

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vaa 26/06/2022 69 1

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch; các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vaa 26/06/2022 76 1

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: những khái niệm cơ bản; những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch; những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p vaa 26/06/2022 52 1

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung trình bày về: tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p vaa 26/06/2022 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số