• Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch; các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: những khái niệm cơ bản; những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch; những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p vaa 26/06/2022 3 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung trình bày về: tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam

  Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam

  "Bài giảng Toàn cầu và tác động với ngành du lịch Việt Nam" trình bày tổng quan về toàn cầu hóa kinh tế và ngành dịch vụ; thực trạng phát triển ngành dịch vụ Việt Nam trong những năm qua; bài học kinh nghiệm cho quá trình hội nhập; xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay; mục tiêu và giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam...

   46 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - TS Trần Thị Mai

  Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - TS Trần Thị Mai

  Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tập trung trình bày 6 nội dung: một số vấn đề cơ bản về du lịch, quá trình phát triển của du lịch Việt Nam và du lịch Thừa Thiên Huế, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, đặc trưng du lịch sinh thái, nguyên tắc cơ bản của du lịch cộng đồng, định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch...

   86 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm và các loại hình du lịch bền vững; các trụ cột của du lịch bền vững; các chủ thể chính trong du lịch bền vững; tác động của du lịch đến môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và nguyên tắc phát triển du lịch bền vững; chính sách phát triển du lịch bền vững; mô hình phát triển du lịch bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và các tiêu chuẩn du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và các tiêu chuẩn du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và các tiêu chuẩn du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá tính bền vững của du lịch; các tiêu chuẩn du lịch bền vững; bộ chỉ thị đánh giá nhanh tính bền vững của điểm du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 4: Quản lý du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 4: Quản lý du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 4: Quản lý du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: du lịch bền vững và các lĩnh vực liên quan; du lịch bền vững tại các khu vực địa lý; vai trò và nội dung quản lý du lịch bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 5: Phát triển các loại hình du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 5: Phát triển các loại hình du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững - Chương 5: Phát triển các loại hình du lịch bền vững. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: du lịch sinh thái; du lịch có trách nhiệm; du lịch cộng đồng; các loại hình du lịch khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch (6 chương)

  Bài giảng Tổng quan du lịch (6 chương)

  Bài giảng Tổng quan du lịch có nội dung gồm 6 chương sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức về: lịch sử hình thành và phát triển du lịch; các ngành kinh doanh trong du lịch; cung - cầu trong du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch; tác động của du lịch; hoạch định phát triển du lịch bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   251 p vaa 26/06/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số