• Giáo trình Marketing du lịch: Phần 1

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 1

  Giáo trình Marketing du lịch gồm 8 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Khái quát về marketing du lịch, phân tích cơ hội và nghiên cứu marketing, chiến lược và kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng đón đọc.

   110 p vaa 30/12/2021 14 0

 • Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau đây: Thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing, chính sách sản phẩm, chính sách giá và chính sách phân phối, chính sách xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   160 p vaa 30/12/2021 15 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh. Trong bài tham luận này, sẽ...

   9 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Dựa trên việc nghiên cứu đặc điểm không gian của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018, nhóm tác giả xây dựng mô hình dữ liệu bảng không gian để phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

   9 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang để phát triển du lịch cộng đồng

  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang để phát triển du lịch cộng đồng

  Trước xu thế hội nhập hiện nay, vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc...

   5 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

  Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

  Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố...

   9 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Ứng dụng mô hình hồi quy không gian trong phân tích tăng trưởng doanh thu du lịch của các tỉnh/thành tại Việt Nam

  Ứng dụng mô hình hồi quy không gian trong phân tích tăng trưởng doanh thu du lịch của các tỉnh/thành tại Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu là xác định và đo lường các yếu tố tác động đến doanh thu du lịch của các tỉnh/thành tại Việt Nam thông qua ứng dụng mô hình hồi quy không gian. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu cùng 09 chuyên gia.

   16 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

  Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

  Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch.

   13 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

  Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

  Khai thác sản phẩm du lịch tại một số địa điểm di sản là xu hướng mới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Bên cạnh một số lợi thế của điểm đến như giá trị lịch sử, kiến trúc thì sức hút của điểm đến di sản còn liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch từ nghi lễ diễn xướng dân gian. Nhờ đó thực...

   9 p vaa 30/12/2021 9 0

 • Đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch duyên hải Nam Trung Bộ dựa trên phương pháp chuyên gia

  Đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch duyên hải Nam Trung Bộ dựa trên phương pháp chuyên gia

  Nghiên cứu này được phát triển dựa trên nền tảng lý thuyết phát triển du lịch bền vững. Nghiên cứu phỏng vấn 43 chuyên gia là những nhà quản lý ngành, nhà nghiên cứu trên địa bàn 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đánh giá tính bền vững của phát triển du lịch trong khu vực dựa trên bộ tiêu chí có sự kế thừa và phát triển. Kết quả cho thấy,...

   15 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Du lịch sinh thái cộng đồng Na Hang trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

  Du lịch sinh thái cộng đồng Na Hang trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

  Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đang ngày càng phổ biến bởi nó hướng đến việc liên kết giữa khả năng khai thác tài nguyên hợp lý, bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên của cộng đồng địa phương. Bài viết này phân tích, làm rõ tiềm năng và điều kiện thực tế của huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) để phát triển...

   7 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở nghiên cứu hành vi của du khách

  Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở nghiên cứu hành vi của du khách

  Bài viết thực hiện nhằm đánh giá động cơ, thái độ, cảm nhận của du khách đối với điểm đến và thông tin điểm đến trong mối quan hệ với quyết định lựa chọn điểm du lịch tại Việt Nam của du khách. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi có cấu trúc và phân tích hồi quy đa biến.

   14 p vaa 30/12/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số