• Ebook Quốc phòng Việt Nam

  Ebook Quốc phòng Việt Nam

  Ebook Quốc phòng Việt Nam bao gồm 2 phần với các nội dung: tình hình an ninh và chính sách quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng, tình hình an ninh, chính sách quốc phòng của Việt Nam, những vấn đề cơ bản trong chính sách quốc phòng, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng tiềm lực quân sự…

   158 p vaa 28/09/2020 38 0

 • Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 ebook Quốc phòng Việt Nam được nối tiếp phần 1 với các nội dung: xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, tổ chức quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, quân đội nhân dân, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, xây dựng dân quân tự vệ...

   100 p vaa 28/09/2020 63 0

 • Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1

  "Ebook Quốc phòng Việt Nam: Phần 1" thông tin đến các bạn kiến thức về tình hình an ninh và chính sách quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   58 p vaa 28/09/2020 31 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vaa 28/09/2020 24 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật" trình bày các kiến thức về thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật, áp dụng tương tự pháp luật, giải thích pháp luật.

   22 p vaa 28/09/2020 18 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật XHCN; pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vaa 28/09/2020 31 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm hệ thống pháp luật XHCN, những tiêu chuẩn cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vaa 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật" trình bày các kiến thức: Khái niệm quy phạm pháp luật, cấu trúc của quy phạm pháp luật, những cách thức thể hiện QPPL trong các điều luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vaa 28/09/2020 24 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức về sự ra đời, cơ sở tồn tại và bản chất của nhà nước XHCN, các hình thức nhà nước XHCN, một số vấn đề cơ bản của nhà nước CHXHCN Việt Nam

   19 p vaa 28/09/2020 25 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản" trình bày: Sự ra đời, bản chất và quá trình phát triển của nhà nước tư sản; chức năng của nhà nước tư sản; hình thức của nhà nước tư sản; bộ máy nhà nước tư sản;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vaa 28/09/2020 31 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nhà nước phong kiến và pháp luật phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vaa 28/09/2020 51 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 5: Nhà nước và pháp luật chủ nô" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhà nước chủ nô, pháp luật chủ nô. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu nghiên cứu.

   28 p vaa 28/09/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số