Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ: Phần 2

Tiếp tục Ebook Truyện kể về Bác Hồ những chặng đường kháng chiến trường kỳ phần 1, phần 2 là những câu chuyện của Tết kháng chiến đầu tiên, Bác trong những ngày kỉ niệm thành lập Đảng, hành trình từ chùa Một Mái đến Việt Bắc, tiếp tục những chặng đường trường kỳ kháng chiến và mong muốn của Bác Hồ khi nước nhà thống nhất. Kính mời quý đọc giả cùng đọc những mẫu chuyện ý nghĩa này.