• Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 1 of book.

   85 p vaa 22/07/2022 51 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 2 of book.

   84 p vaa 22/07/2022 47 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   136 p vaa 22/07/2022 50 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   144 p vaa 22/07/2022 53 0

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình "Hệ cơ sở dữ liệu" kết cấu gồm 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về: cơ sở dữ liệu; mô hình quan hệ; ngôn ngữ truy vấn SQL; ràng buộc toàn vẹn quan hệ; phụ thuộc hàm; phủ của tập phụ thuộc hàm; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p vaa 22/07/2022 37 0

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình "Hệ cơ sở dữ liệu" kết cấu gồm 2 phần, phần 2 cung cấp cho học viên những kiến thức về: SQL server; giới thiệu Microsoft SQL Server 2000; cài đặt SQL Server 2000; các công cụ của SQL Server; làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server; kiểu dữ liệu - làm việc với bảng; toàn vẹn dữ liệu; truy xuất cơ sở dữ liệu của SQL Server;... Mời các bạn...

   147 p vaa 22/07/2022 31 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1

  "Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 (Năm 2015)" có nội dung trình bày về những khái niệm chung về hệ điều hành, vai trò trong hệ thống máy tính, các thành phần chức năng và một số kiểu kiến trúc thông dụng; quản lý tiến trình trong hệ điều hành, tập trung vào quản lý tiến trình trong hệ thống với một CPU và nhiều tiến trình;... Mời các bạn cùng tham...

   91 p vaa 22/07/2022 33 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 (Năm 2015)" tiếp tục trình bày những nội dung các vấn đề liên quan tới bộ nhớ và địa chỉ, một số kỹ thuật tổ chức chương trình, kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, khái niệm và cách tổ chức quản lý bộ nhớ ảo; khái niệm file và thư mục, các thao tác với file và thư mục,...

   95 p vaa 22/07/2022 30 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1

  Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1

  "Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1" có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của hệ thống máy tính, mạng máy tính; cấu trúc liên kết mạng; hệ điều hành, phân loại hệ điều hành; hệ điều hành MS-DOS; hệ điều hành Windows;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vaa 26/06/2022 73 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2

  Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các phần mềm ứng dụng thông dụng; chương trình soạn thảo văn bản word; soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt; bảng tính Excel; biểu đồ bảng tính và chèn hình ảnh; powerpoint và khởi động PowerPoint; virus tin học và cách phòng chống; các chương trình kiểm tra và...

   87 p vaa 26/06/2022 74 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1

  Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1

  "Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ lập trình, thuật toán; một số kiến thức cơ sở về bộ kí tự, từ khóa, tên, cấu trúc chương trình trong C, biến, hằng, câu lệnh và các phép toán; các cấu trúc lệnh điều khiển; hàm và phạm vi hoạt động của biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vaa 26/06/2022 76 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2

  Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc dữ liệu kiểu mảng, các thao tác đối với mảng, mảng và đối của hàm, xâu kí tự (string), kiểu dữ liệu Con trỏ, đối của hàm main(); dữ liệu kiểu tệp, thâm nhập vào thư viện chuẩn, xử lý lỗi - Stderr và Exit; đọc và ghi file bằng...

   61 p vaa 26/06/2022 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số