• Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1

  Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1

  "Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 1" có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của hệ thống máy tính, mạng máy tính; cấu trúc liên kết mạng; hệ điều hành, phân loại hệ điều hành; hệ điều hành MS-DOS; hệ điều hành Windows;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2

  Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học cơ sở 1: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các phần mềm ứng dụng thông dụng; chương trình soạn thảo văn bản word; soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt; bảng tính Excel; biểu đồ bảng tính và chèn hình ảnh; powerpoint và khởi động PowerPoint; virus tin học và cách phòng chống; các chương trình kiểm tra và...

   87 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1

  Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1

  "Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ lập trình, thuật toán; một số kiến thức cơ sở về bộ kí tự, từ khóa, tên, cấu trúc chương trình trong C, biến, hằng, câu lệnh và các phép toán; các cấu trúc lệnh điều khiển; hàm và phạm vi hoạt động của biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2

  Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tin học cơ sở 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc dữ liệu kiểu mảng, các thao tác đối với mảng, mảng và đối của hàm, xâu kí tự (string), kiểu dữ liệu Con trỏ, đối của hàm main(); dữ liệu kiểu tệp, thâm nhập vào thư viện chuẩn, xử lý lỗi - Stderr và Exit; đọc và ghi file bằng...

   61 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở 3

  Bài giảng Tin học cơ sở 3

  "Bài giảng Tin học cơ sở 3" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; các thao tác đối với tệp tin cơ sở dữ liệu; sử dụng ngôn ngữ visual basic for application; sử dụng đối tượng DoCmd; cấu trúc điều khiển chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p vaa 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học

  Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học

  Giáo trình thực hành Kỹ năng tin học cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ năng xử lý văn bản chuyên nghiệp; Kỹ năng xử lý bảng tính nâng cao; Kỹ năng trình chiếu ấn tượng; Kỹ năng xử lý file PDF; Kỹ năng xử lý ảnh cơ bản; Kỹ năng sử dụng E-mail hiệu quả; Kỹ năng tìm kiếm thông tin và khai thác tài nguyên trên Internet;...Mời các bạn...

   34 p vaa 26/06/2022 0 0

 • Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2

  How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2 has present the contents revision test; futher practice; answers section; glossary; sample examination paper 1; sample examination paper 2; identify the task;...

   89 p vaa 23/05/2022 18 0

 • Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1 has present the contents compulsory written exam; optional speaking test; optional listening test; main section: letters, memos, short answers, true/false, forms & diagram;...

   71 p vaa 23/05/2022 17 0

 • Ebook Reading skills

  Ebook Reading skills

  Ebook Reading skills has contents the technique you use when you're looking up a name in the phone book: you move your eye quickly over the page to find particular words or phrases that are relevant to the task you're doing.

   94 p vaa 28/04/2022 18 0

 • Ebook Open forum accademic listening and speaking

  Ebook Open forum accademic listening and speaking

  The Publisher grants permission for the photocopying of those pages marked “photocopiable” according to the following conditions. Individual purchasers may make copies for their own use or for use by classes they teach. School purchasers may make copies for use by their staff and students.You must not circulate this book in any other binding or cover

   45 p vaa 28/04/2022 16 0

 • 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

   1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

  1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất là cuốn sách bao gồm những thành ngữ thông dụng nhất giải quyết những khó khăn giao tiếp trong tiếng anh và những câu hỏi thông thường,... mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vaa 27/04/2022 17 0

 • 101 Câu giao tiếp với du khách nước ngoài

  101 Câu giao tiếp với du khách nước ngoài

  Nội dung tài liệu bao gồm: Các câu hỏi để dẫn chuyện và bắt đầu cuộc hội thoại, các chủ đề "hot" khi nói chuyện với du khách nước ngoài và hướng dẫn luyện tập và ghi nhớ để sử dụng tự nhiên 100 câu giao tiếp với du khách Tây. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p vaa 27/04/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số