• Ebook 600 essential words for the TOEIC - Lin Lougheed

  Ebook 600 essential words for the TOEIC - Lin Lougheed

  Ebook 600 essential words for the TOEIC help you master the basic foundations for understanding the particular contexts commonly encountered in a TOEIC test. Each chapter introduces a specific professional context and new words. These words are not technical words, but common words that can be used in many different contexts. This is a necessary TOEIC test curriculum not only for those who take the TOEIC exam, but also those who want to...

   374 p vaa 28/02/2021 3 0

 • Ebook IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level

  Ebook IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level

  Ebook "IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level" has been written to provide the IELTS student with details on how to prepare and perform effectively on the written Task 1 portion of the IELTS Academic examination.

   59 p vaa 28/02/2021 3 0

 • Ebook IELTS advantage writing skills

  Ebook IELTS advantage writing skills

  Ebook "IELTS advantage writing skills" a step by step guide to a high IELTS writing score, advantages and disadvantages essays 1 living abroad, problem and solution essays 1 education and teaching, opinion essays 1 crime, advantages and disadvantages essays 2 work, problem and solution essays 2 cities, opinion essays 2 running a business, graphs with a trend...

   129 p vaa 28/01/2021 22 0

 • Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice

  Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice

  Ebook Vocabulary for IELTS with answers – Seft-study vocabulary practice present the content: growing up, mental and physical development, keeping fit, the natural world, information technology, the green revolution...

   178 p vaa 28/12/2020 40 0

 • Ebook Essential test for IELTS

  Ebook Essential test for IELTS

  Ebook "Essential test for IELTS" is compiled with 4 parts present listening, reading, writing, speaking; Support for those who are studying and studying English at IELTS level.

   346 p vaa 28/12/2020 42 0

 • Ebook Ket practice tests plus

  Ebook Ket practice tests plus

  "Ebook Ket practice tests plus" present the content includes skills reading and writing, listening, speaking with topics like free time activities, measurements, describing things, predicting missing information, telephone numbers, people and jobs, describing people...

   64 p vaa 28/12/2020 34 0

 • Ebook New headway elementary – Student’s book

  Ebook New headway elementary – Student’s book

  "Ebook New headway elementary – Student’s book" compiled to train English learners with 4 skills: listening, speaking, reading and writing through 7 topics hello everybody, meeting people, the world of work, take it easy, where do you live, can you speak English, then and now.

   160 p vaa 28/12/2020 31 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 6: Chủ đề nâng cao trong công nghệ học phần mềm" trình bày mô hình RUP; phương pháp phân tích phần mềm linh hoạt; ước lượng chi phí phần mềm; quản lí chất lượng; cải tiến quy trình; các chủ đề tiên tiến khác.

   52 p vaa 26/12/2020 28 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 5: Kiểm thử và bảo trì" cung cấp kiến thức về phương pháp kiểm thử, phương pháp bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   29 p vaa 26/12/2020 27 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo hỗ trợ cho học tập, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 4: Thiết kế và lập trình" nhằm nắm được phương pháp thiết kế hệ thống; kỹ thuật thiết kế chương trình (dựa vào BLD và BPC); kỹ thuật lập trình.

   34 p vaa 26/12/2020 28 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 3: Phương pháp xác định yêu cầu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm; nội dung xác định yêu cầu phần mềm; các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

   31 p vaa 26/12/2020 25 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 2: Quản lý dự án công nghệ thông tin" trình bày tổng quan; lập kế hoạch quản lý; tổ chức dự án; quản lý rủi ro; phát triển nhóm; quản lý chất lượng; lập kế hoạch làm việc chi tiết; kiểm soát và lập báo cáo dự án; quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi; quản lý cấu hình; hoàn thiện dự án.

   51 p vaa 26/12/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số