• Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 2

    Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 2

    "Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống máy tính, giới thiệu BIOS và CMOS, cài đặt phần mềm máy tính, cài đặt Microsoft office,... Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

     39 p vaa 27/11/2020 4 0

  • Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 1

    Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 1

    "Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm: Phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cấu trúc máy vi tính, nguồn điện cho máy tính, bảng mạch chính, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

     29 p vaa 27/11/2020 4 0

  • Ebook Use of English B2 for all exams – Teachers book

    Ebook Use of English B2 for all exams – Teachers book

    Ebook "Use of English B2 for all exams – Teachers book" for the Revised FCE 2008, Michigan ECCE and other exams with step-by-step guidance and practice. It systematically teaches grammar and vocabulary and helps students develop all the skills necessary to succeed in the examinations; upper-Intermediate B2.

     201 p vaa 25/10/2020 24 0

  • Ebook Cambridge Preliminary English test for schools 1

    Ebook Cambridge Preliminary English test for schools 1

    Ebook "Cambridge Preliminary English test for schools 1" with intermediate English proficiency, corresponding to B1 level according to the European framework community assessment; The content of the book includes communication in everyday activities, reading simple books and articles, writing letters on familiar topics.

     168 p vaa 25/10/2020 27 0

  • Ebook Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key

    Ebook Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key

    Ebook "Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key" include 42 lessons, 14 reviews and 2 Progress Test lessons for you to practice; Designing knitting books, after 2 grammar lessons, is a vocabulary lesson, after 3 articles, there is 1 review, helping to systematize the learned knowledge, and to remember more deeply.

     256 p vaa 25/10/2020 28 0

  • Ebook Cambridge IELTS Academic 14

    Ebook Cambridge IELTS Academic 14

    Ebook "Cambridge IELTS Academic 14" Cambridge IELTS 14 is written with 4 test questions, in Academic or General format with equivalent difficulty and difficulty. Each topic follows the structure of Listening - Reading - Speaking - Writing. At the end of the 4 exam questions are the Audioscripts and answers. Through the audioscripts provided, analyze your answers and check if you can hear correctly, how many parts are correct and understand the...

     140 p vaa 25/10/2020 24 0

  • Ebook Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu

    Ebook Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu

    "Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu" giới thiệu về TOEIC; những câu hỏi thường gặp liên quan đến TOEIC; chứng chỉ TOEIC; tham gia thi TOEIC; kết quả bài thi TOEIC; các quy định hướng dẫn sử dụng kết quả TOEIC..

     22 p vaa 28/09/2020 37 3

  • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính

    Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính

    "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính" tìm hiểu về tổng quan an toàn thông tin; giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến; các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực; các giao thức bảo mật Web, Mail; tường lửa và kỹ thuật mạng riêng ảo.

     67 p vaa 28/09/2020 28 0

  • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN

    Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN

    "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN" trình bày giới thiệu mạng WAN; công nghệ kết nối mạng WAN; định tuyến trong mạng WAN; các công nghệ truyền dẫn. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

     102 p vaa 28/09/2020 26 0

  • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN

    Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN

    "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng cục bộ, LAN Topologies, giao thức điều khiển truy cập đường truyền, một số chuẩn mạng cục bộ. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

     133 p vaa 28/09/2020 26 0

  • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

    Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

    "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng" trình bày kiến thức về các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng; phân biệt và lựa chọn được các loại phương tiện truyền dẫn; lựa chọn được các thiết bị mạng; thiết kế và cài đặt được các mạng LAN, WAN cơ bản.

     144 p vaa 28/09/2020 21 0

  • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

    Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

    "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet" trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP; các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket; biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6; xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP; các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet.

     158 p vaa 28/09/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số