• Ebook Điện toán đám mây: Phần 1

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 1

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 1 gồm có 3 chương trình bày tổng quan về điện toán đám mây, nền tảng và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật của điện toán đám mây. Mời các bạn tham khảo!

   56 p vaa 22/08/2019 79 0

 • Ebook Điện toán đám mây: Phần 2

  Ebook Điện toán đám mây: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Điện toán đám mây" gồm có 3 chương. Nội dung chính của 3 chương này trình bày sử dụng dịch vụ; giám sát, tránh lỗi và đảm bảo chất lượng và các chủ đề nâng cao của điện toán đám mây. Mời các bạn tham khảo!

   89 p vaa 22/08/2019 68 0

 • Giáo trình Excel 2010

  Giáo trình Excel 2010

  Mời các bạn tham khảo "Giáo trình excel 2010" để nâng cao kiến thức, học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Nội dung của cuốn giáo trình có tổng cộng 8 chương trình bày về: Làm quen với Microsoft Excel; làm việc với dữ liệu trong Excel; giới thiệu và sử dụng các hàm khai thác cơ sở dữ liệu đồ thị trong Excel; định dạng trang và in bảng tính làm...

   240 p vaa 28/06/2019 92 0

 • Giáo trình Microsoft Excel nâng cao - TTTH CIC

  Giáo trình Microsoft Excel nâng cao - TTTH CIC

  Giáo trình Microsoft Excel nâng cao của Trung tâm Tin học CIC có kết cấu gồm 7 chương, bao gồm: Các tính năng cao cấp của Excel, hàm, lọc dữ liệu, sắp xếp dữ liệu và thống kê theo nhóm, hộp hội thoại form và phân tích dữ liệu, liên kết bảng tính, tạo biểu đồ.

   19 p vaa 28/06/2019 80 0

 • Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 1

  Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 1

  (NB) Phần 1 Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows gồm nội dung 6 chương đầu: Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu; phân tích dữ liệu định tính; phân tích dữ liệu định lượng. Mời bạn đọc tham khảo.

   91 p vaa 28/06/2019 83 0

 • Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 2

  Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows gồm nội dung chương 7 - Phân tích dữ liệu định lượng, hồi quy tuyến tính, chương 8 - Kiểm định phi tham số. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   92 p vaa 28/06/2019 75 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, Automat đẩy xuống, các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p vaa 29/05/2019 100 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu...

   89 p vaa 29/05/2019 92 0

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1): Chương 5 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 1) - Chương 5: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quản lý tệp của hệ điều hành, hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 25/04/2019 83 0

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng Tin học đại cương (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 2) - Chương 2: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thuật toán, biểu diễn thuật toán, một số thuật toán thông dụng, thuật toán đệ quy, thuật giải heuristic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vaa 25/04/2019 90 0

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1): Chương 6 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 1) - Chương 6: Các hệ thống ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thông tin bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vaa 25/04/2019 81 0

 • Bài giảng Tin học đại cương (Phần 3): Chương 1 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng Tin học đại cương (Phần 3): Chương 1 - TS. Nguyễn Kim Hiếu

  Bài giảng "Tin học đại cương (Phần 3) - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của một chương trình C,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vaa 25/04/2019 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số