• Giáo trình Thực hành VCR-CD: Phần 1

  Giáo trình Thực hành VCR-CD: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành VCR-CD gồm 6 bài: Tổng quát máy VCR, khối nguồn, khối cơ, khối vi xử lý, khối servo, khối tín hiệu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   89 p vaa 28/06/2019 46 0

 • Giáo trình Thực hành VCR-CD: Phần 2

  Giáo trình Thực hành VCR-CD: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành VCR-CD trình bày về thực hành kỹ thuật CD. Nội dung phần này gồm 6 bài: Khối nguồn, khối cơ, khối servo, khối vi xử lý và xử lý tín hiệu, chuyển đổi CD sang VCD, ôn tập – kiểm tra.

   41 p vaa 28/06/2019 47 0

 • Giáo trình Cơ sở viễn thông

  Giáo trình Cơ sở viễn thông

  Nội dung giáo trình của Phạm Văn Tấn gồm có 7 chương trình bày các nội dung: tin tức và hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ, biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số.

   199 p vaa 28/06/2019 54 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Các thành phần của mạng viễn thông, chuyển mạch kênh, tổ chức các phân hệ trong tổng đài SPC, tổng quan về hệ thống báo hiệu, hệ thống báo hiệu mã R2, hệ thống báo hiệu kênh chung số 7, cơ sở lý thuyết xử lý cuộc gọi và phương pháp tính...

   302 p vaa 28/06/2019 48 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1

  Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và truyền thông; các dạng thông tin và xử lý thông tin, khái quát về mạng truyền số liệu, sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng.

   11 p vaa 29/05/2019 71 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3

  Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về truyền số, thông tin nối tiếp không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p vaa 29/05/2019 55 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4.2

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4.2

  Phần tiếp theo bài giảng “Truyền số liệu – Chương 4: Xử lý số liệu truyền” cung cấp cho người học các kiến thức về mã hoá số liệu mức vật lý, phát hiện lỗi và sữa sai, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vaa 29/05/2019 55 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4

  Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 4: Xử lý số liệu truyền” cung cấp cho người học các kiến thức về mã hoá số liệu mức vật lý. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dung làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   19 p vaa 29/05/2019 64 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2

  Phần 2 bài giảng “Truyền số liệu – Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức về các dạng thông tin và xử lý thông tin, khái quát về mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vaa 29/05/2019 63 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3.2

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 3.2

  Phần tiếp theo bài giảng “Truyền số liệu – Chương 3: Giao tiếp kết nối số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin nối tiếp đồng bộ, mạch điều khiển truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p vaa 29/05/2019 65 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.3

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.3

  Phần 3 bài giảng “Truyền số liệu – Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức về sự chuẩn hóa và mô hình tham chiếu OSI. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dung làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   17 p vaa 29/05/2019 51 0

 • Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2

  Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 2

  Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 2: Giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu” cung cáp cho người học các kiến thức: Các loại tín hiệu, sự suy giảm và biến dạng tín hiệu, môi trường truyền dẫn, môi trường truyền dẫn có hướng, môi trường truyền dẫn không dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vaa 29/05/2019 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số