• Ebook Giáo trình Vi xử lý - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Giáo trình Vi xử lý - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý, trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển, trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển, trình bày về tập lệnh hợp ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p vaa 25/08/2021 14 0

 • Lý thuyết mạch - ThS. Nguyễn Quốc Dinh

  Lý thuyết mạch - ThS. Nguyễn Quốc Dinh

  Cuốn sách Bài giảng Lý thuyết mạch đề cập tới lý thuyết các phương pháp biểu diễn và phân tích mạch kinh điển, dựa trên các loại phần tử mạch tương tự, tuyến tính có thông số tập trung. Mỗi chương của tập bài giảng này gồm bốn phần: Phần giới thiệu nêu các vấn đề chủ yếu của chương, phần nội dung đề cập một cách chi tiết các...

   204 p vaa 23/07/2021 21 0

 • Giáo trình Biến tần

  Giáo trình Biến tần

  Giáo trình Biến tần trình bày khái niệm chung về biến tần, cấu tạo và nguyên lý của biến tần, nghiên cứu hệ biến tần Micromaster Vector và ứng dụng biến tần Micromaster Vector trong truyền động điện xí nghiệp công nghiệp.

   44 p vaa 23/07/2021 21 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 19 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 19 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Lecture 19 trình bày các nội dung chính sau: Định lý lấy mẫu, khôi phục tín hiệu, khó khăn trong khôi phục tín hiệu thực tế, lấy mẫu thực tế, ứng dụng của lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 23/07/2021 13 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 20 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 20 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Lecture 20 cung cấp cho người học các kiến thức về biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vaa 23/07/2021 15 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 16 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 16 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 16)” cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ lọc tương tự, bộ lọc Butterworth. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vaa 23/07/2021 26 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 17 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 17 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 17)” cung cấp cho người học các kiến thức về bộ lọc Chebyshev. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện tử, Công nghệ thông tin.

   10 p vaa 23/07/2021 13 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 18 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 18 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Lecture 18 cung cấp cho người học các kiến thức về bộ lọc Chebyshev và các phép biến đổi tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p vaa 23/07/2021 16 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 11 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 11 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace (Lecture 11)” trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Laplace, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vaa 23/07/2021 12 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 13 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 13 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 13)” trình bày các nội dung: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI- biểu đồ Bode, thiết kế bộ lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vaa 23/07/2021 11 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 14 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 14 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 14)” cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ lọc Butterworth, bộ lọc Chebyshev, các phép biến đổi tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vaa 23/07/2021 10 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 12 – Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Lecture 12 – Trần Quang Việt

  Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Lecture 12 cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển. Chương này trình bày các nội dung chính như: Vài ứng dụng của hệ thống hồi tiếp, cơ bản về hệ thống điều khiển tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vaa 23/07/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số