• Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 1

  Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 1

  Principles, algorithms and applications: Digital signal processing (Fourth Edition) - Part 1 has present the content introduction to signals, systems, and signal processing; analog-to-digital and digital-to-analog conversion; discrete-time signals and systems; the z-transform and its application to the analysis of LTI systems; frequency analysis of signals; frequency-domain analysis of LTI systems;...

   491 p vaa 22/07/2022 19 0

 • Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 2

  Ebook Digital signal processing (Fourth Edition): Part 2

  Principles, algorithms and applications: Digital signal processing (Fourth Edition) - Part 2 has present the content efficient computation of the DFT: fast fourier transform algorithms; implementation of discrete-time systems; design of digital filters; multirate digital signal processing; linear prediction and optimum linear filters; adaptive filters; frequency analysis of signals using the DFT;...

   476 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Ebook Digital and analog communication systems (8th Edition) - Leon W. Couch

  Ebook Digital and analog communication systems (8th Edition) - Leon W. Couch

  Digital & Analog Communication Systems (8th Edition) - Leon W. Couch introduce about digital and analog communication systems, with an emphasis on design. Readers will gain a working knowledge of both classical mathematical and personal computer methods to analyze, design, and simulate modern communication systems. MATLAB is integrated throughout.

   789 p vaa 28/04/2022 34 0

 • Ebook Introduction to Signal processing: Part 1

  Ebook Introduction to Signal processing: Part 1

  Ebook Introduction to Signal processing: Part 1 emphasizes the algorithmic, computational, and programming aspects of DSP, and includes a large number of worked examples, applications, and computer examples.

   327 p vaa 28/04/2022 36 0

 • Ebook Introduction to signal processing: Part 2

  Ebook Introduction to signal processing: Part 2

  Ebook Introduction to signal processing: Part 2 Provides an applications-oriented introduction to digital signal processing. Orfandis covers all the basic DSP concepts and methods, such as sampling, discrete-time systems, DFT/FFT algorithms, and filter design.

   468 p vaa 28/04/2022 33 0

 • Ebook Kỹ thuật thông tin số - Thông tin vô tuyến (Tập 4): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật thông tin số - Thông tin vô tuyến (Tập 4): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thông tin vô tuyến (Tập 4)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấp phát kênh trong hệ thống thông tin vô tuyến; Hệ thống và kiến trúc các hệ thống vô tuyến; Giới thiệu về kỹ thuật điều chế OFDM;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p vaa 21/03/2022 48 1

 • Ebook Kỹ thuật thông tin số - Thông tin vô tuyến (Tập 4): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật thông tin số - Thông tin vô tuyến (Tập 4): Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật thông tin số - Thông tin vô tuyến (Tập 4)" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm về thông tin vô tuyến; Lý thuyết về kênh vô tuyến; Các phương pháp cân bằng kênh và lọc nhiễu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p vaa 21/03/2022 38 1

 • Giáo trình Tổ chức mạng & dịch vụ viễn thông: Phần 2 - Phạm Thị Minh Nguyệt

  Giáo trình Tổ chức mạng & dịch vụ viễn thông: Phần 2 - Phạm Thị Minh Nguyệt

  Giáo trình Tổ chức mạng và dịch vụ viễn thông: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Công trình ngoại vi, công nghệ viễn thông mới, các dịch vụ thoại, dịch vụ phi thoại, dịch vụ Internet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   142 p vaa 21/03/2022 34 1

 • Giáo trình Tổ chức mạng & dịch vụ viễn thông: Phần 1 - Phạm Thị Minh Nguyệt

  Giáo trình Tổ chức mạng & dịch vụ viễn thông: Phần 1 - Phạm Thị Minh Nguyệt

  Giáo trình tổ chức mạng và dịch vụ viễn thông được biên soạn dùng để giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   174 p vaa 21/03/2022 40 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu hoàn chỉnh về hệ thống WiMAX và sự phát triển kỹ thuật ở mọi khía cạnh của WiMAX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   96 p vaa 30/12/2021 55 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần độc lập, phần 1 giới thiệu về WiMAX; phần 2 trình bày lớp vật lý WiMAX, tập biến đổi của nó; phần 3 mô tả lớp MAC và cụ thể hơn là tính năng đa truy cập và sự quản lý chất lượng dịch vụ QoS của WiMAX; phần 4 bao gồm những chủ điểm như quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến, tìm hiểu cấu trúc mạng,...

   242 p vaa 30/12/2021 56 1

 • Ebook Giáo trình Vi xử lý - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Giáo trình Vi xử lý - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý, trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển, trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển, trình bày về tập lệnh hợp ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p vaa 25/08/2021 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số