• Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu thanh ghi

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu thanh ghi

  Chương này tập trung giới thiệu về báo hiệu thanh ghi. Thông qua chương này người học sẽ biết được báo hiệu thanh ghi là gì, các tín hiệu nhóm I, các tín hiệu hướng đi nhóm I, các tín hiệu nhóm II, các tín hiệu nhóm A,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 30/11/2021 23 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Chương này trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến báo hiệu kênh riêng. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Một số loại báo hiệu, phân loại báo hiệu, báo hiệu đường dây, báo hiệu thanh ghi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vaa 30/11/2021 15 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về báo hiệu kênh chung như: Báo hiệu kênh chung là gì, ưu nhược điểm của báo hiệu kênh chung, báo hiệu kênh chung số 7. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   18 p vaa 30/11/2021 16 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3: Báo hiệu kênh chung (tt)

  Chương này gồm có các nội dung chính như: Báo hiệu kênh chung, mô hình OSI, mô hình báo hiệu kênh chung, các khối chức năng, phần chuyển giao bản tin MTP, các loại đơn vị bản tin,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p vaa 30/11/2021 15 0

 • Bài giảng Kế hoạch giảng dạy môn học Kỹ thuật âm thanh

  Bài giảng Kế hoạch giảng dạy môn học Kỹ thuật âm thanh

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về môn học kỹ thuật âm thanh, mục tiêu của môn học, đề cương khóa học, các nguồn tài liệu tham khảo, các dụng cụ cần mua, các thông tin liên lạc và các nội dung chính của môn học.

   291 p vaa 30/11/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1 "Khái quát chung hệ thống báo hiệu". Nội dung chương này giúp người học hiểu được: Báo hiệu là gì? Các tín hiệu báo hiệu cơ bản, phân loại báo hiệu, các nhóm chức năng của báo hiệu, yêu cầu đối với hệ thống báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vaa 30/11/2021 16 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

  Chương này giới thiệu về hệ thống báo hiệu số 2. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vaa 30/11/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

  Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2 (tt)

  Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p vaa 30/11/2021 16 0

 • Bài giảng Thiết kế tương tác đa phương tiện

  Bài giảng Thiết kế tương tác đa phương tiện

  Nội dung của bài giảng "Thiết kế tương tác đa phương tiện" do thạc sĩ Phí Công Huy biên soạn trình bày tổng quan về thiết kế tương tác và thiết kế tương tác đa phương tiện, quy trình thiết kế tương tác, giới thiệu về việc đánh giá trong thiết kế tương tác.

   207 p vaa 30/11/2021 16 0

 • Bài giảng Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

  Bài giảng Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

  Nội dung của bài giảng bao gồm: nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến; sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản; truyền thông qua vệ tinh; các vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu; lời khuyên khi sử dung điện thoại di động.

   15 p vaa 30/11/2021 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng khu vực cá nhân không dây; So sánh tính năng của UWB và Bluetooth; Bộ dịch vụ cơ bản về cơ sở hạ tầng; Viết tắt của các hệ thống truyền thông không dây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p vaa 30/11/2021 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mạng tế bào; Tái sử dụng tần số; Hạn chế của sectoring; Cải thiện năng lực các hệ thống tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p vaa 30/11/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số