• Tổng hợp các Hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không quốc tế

  Tổng hợp các Hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không quốc tế

  Tài liệu thông tin đến các bạn với 10 hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không bao gồm: Hiệp định Việt Nam -US (Bản 2004 và bản sửa đổi 2010); Hiệp định Việt Nam - Sin 27; Hiệp định Việt Nam - Hy Lạp 36; Hiệp định Việt Nam - Brunei 50; Hiệp định Việt Nam - Campuchia 62; Hiệp định Việt Nam - EU 65; Hiệp định Việt Nam - Canada 77; Hiệp định...

   88 p vaa 30/11/2020 18 0

 • Ebook Safety management manual (SMM)

  Ebook Safety management manual (SMM)

  Ebook Safety management manual (SMM) present the content: overview of the manual; basic safety contents; introduction to safety management; hazards; safety risks; ICAO safety management sarps; introduction to safety management systems; SMS planning; SMS operation...

   284 p vaa 30/11/2020 30 0

 • Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 2

  Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 2

  Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 2 present content classical feedback control; aircraft stability and control augmentation; special topics.

   246 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 1

  Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 1

  Ebook Introduction to aircraft flight mechanics - Performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control: Part 1 present content a review of basic aerodynamics; a review of basic propulsion; aircraft performance; aircraft equations of motion; aircraft static stability; linearizing the equations of motion; aircraft dynamic stability.

   404 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Ebook Space flight dynamics: Part 2

  Ebook Space flight dynamics: Part 2

  Ebook Space flight dynamics: Part 2 present impulsive orbital maneuvers; relative motion and orbital rendezvous; low-thrust transfers; interplanetary trajectories; atmospheric entry; attitude dynamics; attitude control.

   323 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Ebook Space flight dynamics: Part 1

  Ebook Space flight dynamics: Part 1

  Ebook Space flight dynamics: Part 1 present content historical overview; two-body orbital mechanics; orbit determination; time of flight; non-keplerian motion; rocket performance.

   260 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 1

  Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 1

  Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 1 present content: introduction, background, design tool description, design tool verification, configuration comparison; conclusions and recommendations; code documentation; geometry definition.

   108 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 2

  Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 2

  Ebook Synthesis of novel aircraft concepts for future air travel – Part 2 present content user manual; aircraft report generated by the initiator; code examples; sample aircraft deĕnition file.

   28 p vaa 27/11/2020 4 0

 • Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sóng động mạch ở phi công quân sự trong điều kiện thiếu oxy mô phỏng độ cao 5.000m

  Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số sóng động mạch ở phi công quân sự trong điều kiện thiếu oxy mô phỏng độ cao 5.000m

  Bài viết tiến hành đánh giá biến đổi một số chỉ số độ cứng, chỉ số thời gian sóng động mạch trong điều kiện thiếu oxy mô phỏng độ cao 5.000m. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước và sau ở 97 nam phi công quân sự (PCQS). Sử dụng buồng giảm áp HPO 6+2 (AMST, Cộng hòa Áo) mô phỏng thiếu oxy độ cao 5.000m, thời gian 20...

   7 p vaa 27/11/2020 2 0

 • Phương pháp xác định hướng của máy bay sử dụng kỹ thuật mã chùm tia

  Phương pháp xác định hướng của máy bay sử dụng kỹ thuật mã chùm tia

  Kỹ thuật này sử dụng Rotman lens để gửi đi các chùm tia cao tần, mà mỗi tia có một góc lái riêng biệt, đồng thời đánh dấu từng tia phát bằng một mã giả ngẫu nhiên PRN (Pseudo-Random Noise) duy nhất. Kỹ thuật đề xuất giúp máy bay xác định được góc lệch của nó so với hệ tọa độ biết trước, từ đó tìm được hướng máy bay để bổ sung thêm...

   8 p vaa 27/11/2020 3 0

 • Ebook Aircraft propulsion (Second Edition)

  Ebook Aircraft propulsion (Second Edition)

  "Ebook Aircraft propulsion (Second Edition)" present the content compressible flow with friction and heat a review; engine thrust and performance param; gas turbine engine cycle ; general aviation and uninhibited aerial vehicle propulsion system; aircraft engine inlets and nozzles; combustion chambers and afterburner; axial compressor aerodynamics; centrifugal compressor aerodynamics....

   1048 p vaa 04/11/2020 15 0

 • Lesson Gas turbine fundamentels

  Lesson Gas turbine fundamentels

  "Lesson Gas turbine fundamentels" present the content introduction to aircraft engines; gas turbine engines for aircraft; principles of jet propulsion; the thrust force; what is thrust; environmental effects on thrust; operat ion of a gas turbine engine...

   135 p vaa 04/11/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số