• Ebook Airport and aviation security: Part 2

  Ebook Airport and aviation security: Part 2

  Ebook 'Airport and aviation security: Part 2' present content airline in-flight security measures; commercial airport access controls and perimeter security; mitigating the threat of shoulder-fired missiles and other standoff weapons; air cargo security.

   179 p vaa 30/05/2021 37 0

 • Ebook Airport and aviation security: Part 1

  Ebook Airport and aviation security: Part 1

  Ebook 'Airport and aviation security: Part 1' present content Pre-9/11 threats to aviation security and the U.S. policy response; The 9/11 attacks and the ensuing policy debate; policy refi nement in response to the evolving terrorist threat; the U.S. strategy for combatting terror threats to the aviation domain; evaluating and managing security risks; exploiting intelligence and counterterrorism information; passenger and baggage screening.

   263 p vaa 30/05/2021 33 0

 • Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 2

  Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 2

  Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 2 present content frequency domain methods, real-time parameter estimation, experiment design, data compatibility, data analysi, mathematical background.

   260 p vaa 30/05/2021 58 0

 • Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 1

  Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 1

  Ebook Aircraft system identification theory and practice: Part 1 present content introduction, elements of system theory, mathematical model of an aircraft, outline of estimation theory, regression methods, maximum likelihood methods.

   239 p vaa 30/05/2021 42 0

 • Kỹ thuật mô phỏng máy bay không người lái và áp dụng thuật toán trong các ứng dụng quân sự

  Kỹ thuật mô phỏng máy bay không người lái và áp dụng thuật toán trong các ứng dụng quân sự

  Bài viết đề xuất một mô hình mô phỏng UAV dựa trên kỹ thuật Software-in-the-Loop-simulation (SITL) để kiểm thử chất lượng bộ điều khiển bay, đặc biệt giảm sai hỏng và chi phí ban đầu cho quá trình phát triển hệ thống. Từ đó, các giải thuật bay sẽ được áp dụng trong một số ứng dụng quân sự.

   4 p vaa 27/05/2021 25 0

 • Đánh giá tuổi thọ mỏi của liên kết hàn giáp mối dưới tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên

  Đánh giá tuổi thọ mỏi của liên kết hàn giáp mối dưới tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên

  Nội dung của bài viết trình bày kết quả tính toán từ mô hình lý thuyết và kết quả thực nghiệm xác định tuổi thọ mỏi của liên kết hàn giáp mối khi chịu tải trọng ngẫu nhiên. Tính toán tuổi thọ mỏi của liên kết hàn trong bài báo này được phát triển từ các phương pháp tính tuổi thọ mỏi khác nhau đã biết cho chi tiết chung.

   9 p vaa 27/05/2021 33 0

 • Nghiên cứu hiệu ứng mặt đất với mô hình xoáy cánh quay - thân trực thăng

  Nghiên cứu hiệu ứng mặt đất với mô hình xoáy cánh quay - thân trực thăng

  Mô hình tính toán của bài viết xét trong trường hợp trực thăng hạ cánh xuống các bề mặt không bằng phẳng và có diện tích khác nhau. Hình dạng và kích thước các bề mặt được mô phỏng bằng các phần tử xoáy dạng khung tứ giác. Các phần tử xoáy mô phỏng các bề mặt tương tác với các khung xoáy tứ giác trên cánh quay và trên thân trực thăng, tạo...

   9 p vaa 27/05/2021 32 0

 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Thời kỳ hội nhập quốc tế hình thành nhiều nhân tố tác động mạnh đến công tác quản lý và khai thác của Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi. Bài viết nghiên cứu hệ thống lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý và khai thác Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

   18 p vaa 26/04/2021 33 0

 • Ebook Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 1

  Ebook Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 1

  Ebook "Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 1" present content introduction to flight vehicles; basic principles governing aerodynamic flows; mechanics of equilibrium flight; aircraft non-linear dynamics: equations of motion; small perturbations and the linearised, decoupled equations of motion; longitudinal and lateral linear stability and control; aircraft dynamic response: numerical simulation and...

   358 p vaa 31/03/2021 41 0

 • Ebook Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 2

  Ebook Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 2

  Ebook "Flight dynamics, simulation, and control for rigid and flexible aircraft: Part 2" present content aircraft flight control; piloted simulation and pilot modelling; flight dynamics of elastic aircraft.

   320 p vaa 31/03/2021 51 0

 • Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)

  Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)

  "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)" trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình; giúp học viên biết cách thuyết trình thành công 1 vấn đề cụ thể; giúp học viên tự tin khi nói trước đám đông.

   20 p vaa 27/03/2021 51 0

 • Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình: Bài 4 - PGS.TS. Dương Thị Liễu

  Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình: Bài 4 - PGS.TS. Dương Thị Liễu

  "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Thuyết trình kinh doanh" giúp các bạn nắm được các kiến thức về thuyết trình, một số hình thức thuyết trình trong kinh doanh. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   81 p vaa 27/03/2021 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số