• Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Tài liệu trình bày tổng quan về điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Bamboo Airways bao gồm định nghĩa; phạm vi áp dụng; vé hay tờ xác nhận hành trình; giá vé, thuế, phí; điểm dừng; đặt giữ chỗ; thủ tục lên tàu bay; hành lý; từ chối và hạn chế vận chuyển; lịch bay và thay đổi lịch bay; ứng xử trên tàu bay; trách nhiệm đối với thiệt hại;...

   29 p vaa 02/11/2020 29 1

 • Ebook Airport services manual

  Ebook Airport services manual

  Ebook “Airport services manual” present the content: general considerations, level of protection to be provided, airport facilities affecting rescue and firefighting services, communication and alarm requirements, factors in the specification process for rescue and firefighting vehicles, protective clothing and respiratory equipment, ambulance and medical services, extinguishing agent characteristics, fire station, personnel, emergency...

   170 p vaa 09/10/2020 24 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 gồm 2 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   76 p vaa 28/09/2020 30 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 nối tiếp phần 1 với 3 chương tìm hiểu về quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   52 p vaa 28/09/2020 34 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh" với các nội dung quản lý giá trị tài sản thương hiệu; phương pháp quản trị đa thương hiệu; các vấn đề có tính quyết định khác đối với thương hiệu; vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

   19 p vaa 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu" với các nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu; bảo vệ tài sản thương hiệu khi bị xâm phạm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   21 p vaa 28/09/2020 23 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu" cung cấp những kiến thức về tên thương hiệu; biểu trưng (logo) thương hiệu; câu khẩu hiệu; bao bì; biểu tượng; các dấu hiệu thính giác; các dấu hiệu khác; nhất thể hóa hệ thống tín hiệu thương hiệu.

   26 p vaa 28/09/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu" thông tin đến các bạn những kiến thức về các loại thương hiệu và mô hình xây dựng thương hiệu; quá trình xây dựng thương hiệu; lựa chọn chiến lược thương hiệu; lựa chọn chính sách thương hiệu.

   42 p vaa 28/09/2020 26 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu" trình bày quan niệm về thương hiệu; vai trò của thương hiệu; thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp. Để nắm chắc kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   27 p vaa 28/09/2020 21 0

 • Ebook Airline marketing and management: Part 2

  Ebook Airline marketing and management: Part 2

  Ebook Airline marketing and management: Part 2 present the content product analysis in airline marketing; pricing and revenue management; distributing the product; brands management in airline marketing; relationship marketing; airline selling, advertising and promotional policies; the future of airline marketing.

   182 p vaa 24/08/2020 44 2

 • Ebook Airline marketing and management: Part 1

  Ebook Airline marketing and management: Part 1

  Ebook Airline marketing and management: Part 1 present the content the fundamentals; the market for air transport services; the marketing environment; airline business and marketing strategies.

   154 p vaa 24/08/2020 41 2

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam cung cấp cho cho người học kiến thức về quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch Thế giới qua bốn thời kỳ, sự hình thành và phát triển ngành du lịch Việt Nam từ năm 1960 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p vaa 24/08/2020 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số