• Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thương mại thương mại; Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; Giao dịch điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p vaa 30/12/2021 14 0

 • Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn thương mại điện tử: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing điện tử; Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử; Luật điều chỉnh thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p vaa 30/12/2021 12 0

 • Ebook A management textbook airline operations: Part 1

  Ebook A management textbook airline operations: Part 1

  Ebook Airline operations and management - A management textbook: Part 1 present historical perspective; supply and demand for air transportation; route structure; product offering.

   148 p vaa 30/12/2021 11 0

 • Ebook A management textbook airline operations: Part 2

  Ebook A management textbook airline operations: Part 2

  Ebook Airline operations and management - A management textbook: Part 2 present flight schedule development and control; economics and finance; pricing and revenue management; distribution; international air transportation and public policy; looking ahead.

   215 p vaa 30/12/2021 10 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 1" present the content introduction to how Google works; keyword research, the most important step of SEO; on-page SEO, how to let Google know what your page is about; link building, how to rank extremely high on Google; social media & SEO; web analytics in a nutshell, how to measure your success.

   80 p vaa 30/12/2021 9 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 2" present the content troubleshooting common SEO problems & how to fix them; Local SEO, SEO for local businesses; the New Meta: JSON-LD, Microdata, Schema.org & Facebook Open Graph; Powerful SEO tools.

   66 p vaa 30/12/2021 9 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức về tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập vào môi trường làm việc, đào tạo và phát triển, đánh giá hoàn thành công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p vaa 31/07/2021 67 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân" giúp người học nắm được những kiến thức về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển nhân sự; lương bổng và đãi ngộ.

   77 p vaa 31/07/2021 60 1

 • Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  "Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt" giúp các bạn dễ dàng trong việc lên kế hoạch, giao việc, quản lý thời gian, giao tiếp, phát triển thành viên và ra quyết định.

   42 p vaa 30/06/2021 78 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1' gồm 2 chương với các nội dung dựa vào các nguồn thông tin để nắm bắt cơ hội; một mình, một cách, lập kỳ tích với ánh sáng tạo mới.

   121 p vaa 30/05/2021 94 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày kinh doanh siêu thường, thu tiền của thiên hạ; đặt đạo đức và sự chân thành lên hàng đầu.

   94 p vaa 30/05/2021 54 0

 • Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1 present setting the scene; determining the need; getting started; running the business.

   203 p vaa 26/04/2021 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số