• Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  "Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt" giúp các bạn dễ dàng trong việc lên kế hoạch, giao việc, quản lý thời gian, giao tiếp, phát triển thành viên và ra quyết định.

   42 p vaa 30/06/2021 49 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1' gồm 2 chương với các nội dung dựa vào các nguồn thông tin để nắm bắt cơ hội; một mình, một cách, lập kỳ tích với ánh sáng tạo mới.

   121 p vaa 30/05/2021 62 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày kinh doanh siêu thường, thu tiền của thiên hạ; đặt đạo đức và sự chân thành lên hàng đầu.

   94 p vaa 30/05/2021 29 0

 • Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1 present setting the scene; determining the need; getting started; running the business.

   203 p vaa 26/04/2021 50 0

 • Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2 present flight department management; operations; maintenance; safety; putting it all together; business aviation background.

   182 p vaa 26/04/2021 49 0

 • Ebook Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN

  Ebook Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN

  Ebook "Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN" hướng dẫn quốc gia về Hệ thống quản lý ATVSLĐ này là sản phẩm của sự hợp tác ba bên tại Việt Nam nhằm tạo ra cơ sở phù hợp và mang tính linh hoạt trong việc xây dựng văn hóa an toàn tại các doanh nghiệp và nơi làm việc. Những đề xuất thiết thực...

   24 p vaa 28/02/2021 74 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng, lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p vaa 28/01/2021 85 1

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tào và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vaa 28/01/2021 79 0

 • Ebook Intermediate Market leader

  Ebook Intermediate Market leader

  "Ebook Intermediate Market leader" present the content brands; travel; change; organisation; advertising; money; cultures; human resources; international markets; ethics; leadership; competition.

   176 p vaa 28/01/2021 59 0

 • Ebook Airport services manual

  Ebook Airport services manual

  Ebook “Airport services manual” present the content: general considerations, level of protection to be provided, airport facilities affecting rescue and firefighting services, communication and alarm requirements, factors in the specification process for rescue and firefighting vehicles, protective clothing and respiratory equipment, ambulance and medical services, extinguishing agent characteristics, fire station, personnel, emergency...

   170 p vaa 09/10/2020 78 0

 • Ebook Airline marketing and management: Part 2

  Ebook Airline marketing and management: Part 2

  Ebook Airline marketing and management: Part 2 present the content product analysis in airline marketing; pricing and revenue management; distributing the product; brands management in airline marketing; relationship marketing; airline selling, advertising and promotional policies; the future of airline marketing.

   182 p vaa 24/08/2020 113 2

 • Ebook Airline marketing and management: Part 1

  Ebook Airline marketing and management: Part 1

  Ebook Airline marketing and management: Part 1 present the content the fundamentals; the market for air transport services; the marketing environment; airline business and marketing strategies.

   154 p vaa 24/08/2020 109 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số