• Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế" với mục tiêu giúp người học giải thích cách hình thành chiến lược, nhấn mạnh mô tả môi trường bên trong và bên ngoài; mô tả cách thực hiện chiến lược; phân loại, đánh giá thị trường quốc tế; xem xét, quyết định thực hiện các chiến lược marketing.

   41 p vaa 27/11/2020 69 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế" được biên soạn giúp người học mô tả khái quát môi trường kinh doanh quốc tế và bản chất của môi trường kinh doanh quốc tế; phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của nó tới các hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.

   36 p vaa 27/11/2020 68 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế" để mô tả khái quát hoạt động kinh doanh quốc tế và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế; tìm ra sự tác động của toàn cầu hóa đến các nền kinh tế trên thế giới.

   30 p vaa 27/11/2020 59 0

 • Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Tài liệu trình bày tổng quan về điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Bamboo Airways bao gồm định nghĩa; phạm vi áp dụng; vé hay tờ xác nhận hành trình; giá vé, thuế, phí; điểm dừng; đặt giữ chỗ; thủ tục lên tàu bay; hành lý; từ chối và hạn chế vận chuyển; lịch bay và thay đổi lịch bay; ứng xử trên tàu bay; trách nhiệm đối với thiệt hại;...

   29 p vaa 02/11/2020 150 1

 • Ebook Airport services manual

  Ebook Airport services manual

  Ebook “Airport services manual” present the content: general considerations, level of protection to be provided, airport facilities affecting rescue and firefighting services, communication and alarm requirements, factors in the specification process for rescue and firefighting vehicles, protective clothing and respiratory equipment, ambulance and medical services, extinguishing agent characteristics, fire station, personnel, emergency...

   170 p vaa 09/10/2020 78 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 1 gồm 2 chương với các nội dung khái quát về hành vi khách hàng; hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   76 p vaa 28/09/2020 116 0

 • Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2

  Giáo trình Hành vi khách hàng: Phần 2 nối tiếp phần 1 với 3 chương tìm hiểu về quá trình mua của người tiêu dùng; hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng; quá trình mua của khách hàng tổ chức.

   52 p vaa 28/09/2020 124 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh" với các nội dung quản lý giá trị tài sản thương hiệu; phương pháp quản trị đa thương hiệu; các vấn đề có tính quyết định khác đối với thương hiệu; vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

   19 p vaa 28/09/2020 87 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu" với các nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu; bảo vệ tài sản thương hiệu khi bị xâm phạm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   21 p vaa 28/09/2020 83 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu" cung cấp những kiến thức về tên thương hiệu; biểu trưng (logo) thương hiệu; câu khẩu hiệu; bao bì; biểu tượng; các dấu hiệu thính giác; các dấu hiệu khác; nhất thể hóa hệ thống tín hiệu thương hiệu.

   26 p vaa 28/09/2020 107 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu" thông tin đến các bạn những kiến thức về các loại thương hiệu và mô hình xây dựng thương hiệu; quá trình xây dựng thương hiệu; lựa chọn chiến lược thương hiệu; lựa chọn chính sách thương hiệu.

   42 p vaa 28/09/2020 100 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu" trình bày quan niệm về thương hiệu; vai trò của thương hiệu; thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp. Để nắm chắc kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   27 p vaa 28/09/2020 84 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số