Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không, được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng con người, khai thác các thiết bị an ninh để xác định đúng hành khách, nhân viên, người tham quan và phát hiện, loại bỏ vũ khí, chất cháy nổ, vật phẩm nguy hiểm bị cấm vào khu vực hạn chế hàng không hoặc lên tàu bay. Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề "Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không" giúp người lao động hiểu rõ được điều kiện và môi trường làm việc; các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần có khi chọn nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.