• Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Bài báo này đề xuất hệ thống quang vô tuyến dùng kỹ thuật MIMO OFDM. Từng luồng dữ liệu trên mỗi anten quang được tách ra bằng thuật toán ép không. Tỉ lệ lỗi bit được ước lượng bằng phương pháp biên độ véc-tơ lỗi (EVM). Kết quả phân tích tỉ lệ lỗi bit (BER) cho thấy hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến đạt được chất lượng cao hơn so với...

   12 p vaa 30/03/2020 72 1

 • Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về Alamouti, mã hóa và truyền dẫn, ứng dụng alamouti trong OFDM, mô hình với 2 anten phát và 1 anten thu...

   10 p vaa 30/03/2020 11 1

 • Fading trong thông tin vô tuyến

  Fading trong thông tin vô tuyến

  Tài liệu trình bày khái niệm và phân loại Fading trong thông tin vô tuyến cũng như các biện pháp khắc phục những hạn chế của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   6 p vaa 30/03/2020 14 1

 • Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Nội dung của bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC trình bày kiến trúc mã LDPC; đồ hình Tanner; mã hóa, mã hóa sử dụng ma trận sinh G, mã hóa sử dụng ma trận chẵn lẻ H; giải mã.

   39 p vaa 30/03/2020 61 1

 • Hybrid beamforming for millimeter wave systems using the MMSE criterion

  Hybrid beamforming for millimeter wave systems using the MMSE criterion

  Hybrid analog and digital beamforming (HBF) has recently emerged as an attractive technique for millimeter-wave (mmWave) communication systems. It well balances the deman d for sufficient beamforming gains to overcome the propagatio n loss and the desire to reduce the hardware cost and power consumption. In this paper, the mean square error (MSE) is chosen as the performance metric to characterize the transmission reliability. Using the...

   15 p vaa 30/03/2020 12 1

 • Hybrid beamforming for 5G millimeter-wave multi-cell networks

  Hybrid beamforming for 5G millimeter-wave multi-cell networks

  Multi-cell wireless systems usually suffer both intracell and inter-cell interference, which can be mitigated via coordinated multipoint (CoMP) techniques. Previous works on multi-cell analysis for the microwave band generally consider fully digital beamforming that requires a complete radio-frequency chain behind each antenna, which is less practical for millimeterwave (mmWave) systems where large amounts of antennas are necessary to provide...

   8 p vaa 30/03/2020 21 1

 • Bài thuyết trình Báo cáo SEMINA hàng tuần: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán

  Bài thuyết trình Báo cáo SEMINA hàng tuần: Anten thông minh, mô hình, thuật toán và độ phức tạp tính toán

  Nội dung của bài thuyết trình bao gồm: khái niệm anten thông minh; khả năng ứng dụng anten thông minh; phân loại anten (gồm anten thông thường và anten thông minh); mô hình hệ thống anten thông minh; các thuật toán thích nghi; so sánh độ phức tạp tính toán (chi phí) các thuật toán thích nghi...

   35 p vaa 30/03/2020 87 1

 • Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Phạm vi cuối cùng và hoạt động của 1 mạng đơn tần SFN là kết quả chung của các thuộc tính của tất cả các máy phát trong SFN. Do có nhiều tham số liên quan đến quá trình, việc tìm kiếm đúng cấu hình là khá phức tạp. Mục đích của bài báo là tìm cấu hình mạng SFN tối ưu cho DVB-T2. Cung cấp nhiều lựa chọn hơn về các thông số hệ thống so với...

   23 p vaa 30/03/2020 67 1

 • Hệ thống anten thông minh

  Hệ thống anten thông minh

  Bài viết này giới thiệu các khái niệm cơ bản về các hệ thống anten thông minh và các đặc tính vượt trội quan trọng của thiết kế hệ thông anten thông minh so với các phương pháp vô hướng truyền thống. Những điểm khác biệt để phân biệt giữa các công nghệ khác nhau cũng được đề cập đến. Các công nghệ này bao gồm các anten phân tập đơn giản...

   16 p vaa 30/03/2020 71 1

 • Chuyên đề môn học Truyền sóng và anten: Anten thông minh

  Chuyên đề môn học Truyền sóng và anten: Anten thông minh

  Nội dung của chuyên đề bao gồm: giới thiệu anten thông minh; khái quát nguyên lý hoạt động; phân loại anten thông minh; cấu trúc hệ thống anten thông minh; các kỹ thuật được sử dụng; ưu điểm và hạn chế; ứng dụng trong thông tin di động.

   27 p vaa 30/03/2020 87 1

 • Những quan sát về giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam

  Những quan sát về giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam

  Báo cáo "Những quan sát về giáo dục đại học trong các Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông và Vật lý tại một số Trường Đại học Việt Nam" có bố cụ gồm 4 phần: Các vấn đề và cơ hội thay đổi, các quan sát của ngành học cụ thể, các tình huống để thay đổi, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p vaa 29/02/2020 110 1

 • Hoạt động tự học của sinh viên năm nhất khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Sài Gòn

  Hoạt động tự học của sinh viên năm nhất khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Sài Gòn

  Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận về hoạt động tự học, thực trạng hoạt động tự học của sinh viên năm nhất khoa Điện tử - Viễn thông trường Đại học Sài Gòn gồm nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của hoạt động tự học, động cơ học tập của sinh viên, thời gian, địa điểm thực hiện hoạt động tự học, hình thức và...

   11 p vaa 29/02/2020 90 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số