Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 - Lê Văn Hiếu

Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 có kết cấu nội dung gồm 8 phần. Nội dung giáo trình lần lượt trình bày các vấn đề như: Làm quen với MS Word 2007, làm quen với phiên bản mới, sử dụng các biểu mẫu có sẵn trong MS Word 2007,..., các kỹ năng cơ bản cần có. Mời bạn đọc cùng tham khảo.