Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 1

Cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Thời gian, không gian linh thiêng của lễ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.