Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!