Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

"Giáo trình Vật lí khí quyển: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng" trang bị cho người học các kiến thức thành phân và cấu trúc khí quyển; áp suất khí quyển; bức xạ mặt trời; chế độ nhiệt.