Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.