Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.