• Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 48-11/2016

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 48-11/2016

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả các bài viết: xây dựng mô hình chức năng hệ động lực chính diesel vỏ tàu chân vịt trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tại các chế độ khai thác đặc biệt; xây dựng mô hình tính toán mô phỏng giám sát hoạt động của ME 6S46MC-C7 trên tàu biển chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000 tấn...

   80 p vaa 30/03/2020 289 1

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 47-08/2016

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 47-08/2016

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả các bài viết: nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo động kiểm tra cho tàu biển đáp ứng yêu cầu không người trực ca buồng máy; ứng dụng vi điều khiển thiết kế bộ điều chỉnh tải đa năng cho hệ truyền động điện...

   80 p vaa 30/03/2020 368 1

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 54-04/2018

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 54-04/2018

  Một số bài viết đăng trên tạp chí: máy biến áp điện tử, những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng; kết nối giữa phần mềm C# và thiết bị NI; xây dựng phần mềm giải các bài toán kỹ thuật điện sử dụng Matlab....

   97 p vaa 30/03/2020 328 2

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 50-04/2017

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 50-04/2017

  Nội dung của tạp chí với các bài viết: một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110 kW tại Đại học hàng hải Việt Nam; điều khiển rô bốt kiểu tay đôi sử dụng kỹ thuật trượt SMC; các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biến lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy...

   106 p vaa 30/03/2020 299 1

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 49-01/2017

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 49-01/2017

  Một số bài viết được đăng trên tạp chí: thử nghiệm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ disel tàu thủy khi ứng dụng công nghệ hòa trộn kho với nhiên liệu cấp cho động cơ; mô phỏng rung động máy rô to tàu thủy; xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi...

   112 p vaa 30/03/2020 288 2

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2019

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2019

  Một số bài viết đăng trên tạp chí như: Kết quả điều trị nhổ rễ thần kinh C5, C6, ±C7 đám rối cánh tay bằng phẫu thuật chuyển thần kinh; Ứng dụng kỹ thuật PCR tổ định loài giun móc Ancylostoma spp. và giun mỏ Necator americanus ở người nhiễm bệnh; Xây dựng công thức gel nhũ tương dầu dừa (coconut oil) ứng dụng trong mỹ phẩm; Phân lập và tối ưu...

   68 p vaa 29/02/2020 267 2

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2019

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 10A năm 2019

  Tạp chí thông tin đến các bạn một số bài viết như: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ; Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam; Patent Pool - Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế...

   68 p vaa 29/02/2020 278 1

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí với các bài viết: Tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Những điểm mới trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về doanh nghiệp KH&CN...

   68 p vaa 01/02/2020 276 1

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017 với một số bài viết: Đánh giá năng lực quốc gia về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong việc thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế; Kinh nghiệm rút ra từ các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

   68 p vaa 01/02/2020 332 1

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017 thông tin độc giả với các bài viết: Nguyên nhân và đặc điểm của nhược thị ở trẻ em khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương; Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong điều trị UTĐT bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất theo phác đồ FOLFOX4; Nghiên cứu đặc điểm thực vật của...

   68 p vaa 01/02/2020 298 1

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017 với các bài viết: Dự thảo Luật CGCN (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn; thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay; Việt Nam thúc đẩy, triển khai sáng kiến APEC về tiêu chuẩn, chứng nhận cho mô hình đô thị thông minh; Xây dựng và phát...

   68 p vaa 01/02/2020 288 1

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017 với các bài viết: Ứng dụng phương pháp điện di mao quản nhằm theo dõi sự gia tăng hàm lượng của một số axit hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel theo thời gian; Tác động của hệ thống hồ chứa lớn đến dòng chảy trên hệ thống sông Hồng; Đánh giá độ tinh sạch và hàm lượng của phycocyanin được...

   68 p vaa 01/02/2020 262 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số