Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 1 - Lê Mỹ Linh Thanh

Giáo trình Kinh tế phát triển: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; Những vấn đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế; Lao động với phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!