• Bản tin Thị trường Bảo hiểm toàn cầu - Số 10 (94)

  Bản tin Thị trường Bảo hiểm toàn cầu - Số 10 (94)

  Bản tin với các nội dung thông tin bảo hiểm trong nước, bảo hiểm quốc tế và các nghiên cứu trao đổi với một số bài viết: đào tạo về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Malaysia thống đốc ngân hàng trung ương kêu gọi hợp tác, sáp nhập trong ngành bảo hiểm; Ấn độ tiến tới cho phép hiệu...

   24 p vaa 28/10/2019 355 1

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc những bài viết sau: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; tài sản vô hình; “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và...

   68 p vaa 21/09/2019 349 1

 • Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018

  Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 với chủ đề chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với 4 đề mục chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, diễn đàn khoa học và công nghệ; khoa học công nghệ; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; KH&CN nước ngoài.

   84 p vaa 21/09/2019 337 2

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí với các bài viết: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, một nhu cầu bức xúc hiện nay; khủng hoảng của thời hiện đại vấn đề con người và của con người; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương thời kỹ 1997-2006...

   100 p vaa 21/09/2019 326 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 2/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 2/2019

  Bản tin trình bày các nội dung như Thủ tướng Chính phủ tham mưu phải tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách; chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp; quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt; khen thưởng phải thực chất, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm; chủ nhiệm văn phòng Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính...

   50 p vaa 21/09/2019 300 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin gồm các nội dung Thủ tướng Chính phủ với thông điệp đầu năm tầm nhìn và khát vọng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh “trời ơi”; phải chuyển bằng được từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”; Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cải tổ để đáp ứng đòi hỏi của...

   44 p vaa 21/09/2019 330 2

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 42/2017

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 42/2017

  Các nội dung của bản tin gồm: làm rõ nguyên nhân phân cấp, phân quyền chưa đạt yêu cầu; nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa pháp lý cho cán bộ, công chức; chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ Ngân sách nhà nước; bất hợp lý khiến giáo viên bị thiệt thòi về tiền lương; tinh...

   47 p vaa 21/09/2019 338 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 21/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 21/2019

  Nội dung bản tin bao gồm Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; sắp khai trương hệ thống Ecabinet Chính phủ không giấy tờ; Bộ Nội vụ hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường kinh doanh, mục tiêu báo cáo thành tích hơn là cải cách thực chất cho...

   49 p vaa 21/09/2019 348 1

 • Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

  Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

  Tạp chí trình bày các nội dung như: tin cải cách hành chính; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay; chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế, cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đối với thực tiễn ở...

   28 p vaa 21/09/2019 337 2

 • Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Nội dung của bản tin bao gồm: thông tin hoạt động cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính kết quả triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, thông tin chung về hoạt động ngân hàng, văn bản chính sách về cải cách hành chính.

   16 p vaa 21/09/2019 302 1

 • Bản tin thị trường Bảo hiểm toàn cầu

  Bản tin thị trường Bảo hiểm toàn cầu

  Nội dung tài liệu trình bày về vấn đề phát triển thị trường bảo hiểm phù hợp, bảo đảm cam kết quốc tế, tổng quan thị trường bảo hiểm và công tác quản lý giám sát trung gian bảo hiểm tại Việt Nam: kinh nghiệm quốc tế về trung gian bảo hiểm.

   32 p vaa 21/09/2019 350 2

 • Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

  Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2017. Với các bài viết: đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện khí và một số bài học kinh ngiệm; phần bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ khí dầu; đặc điểm...

   84 p vaa 21/09/2019 318 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa