Ebook Cẩm nang tìm việc làm - Hồ Nam Anh

Cuốn sách Cẩm nang tìm việc làm tập trung vào kỹ năng trả lời phỏng vấn và đàm phán tiền lương, đây là những kỹ năng quan trọng nhất để ứng viên thuyết phục được nhà tuyển dụng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên.