Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

Bản tin gồm các nội dung Thủ tướng Chính phủ với thông điệp đầu năm tầm nhìn và khát vọng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh “trời ơi”; phải chuyển bằng được từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”; Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cải tổ để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; hiệu quả từ cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn; ngành Y tế cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực...