Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2017. Với các bài viết: đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện khí và một số bài học kinh ngiệm; phần bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ khí dầu; đặc điểm địa hóa và nguồn gốc khí thiên nhiên tại bể Sông Hồng... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết.