• Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng, lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   271 p vaa 28/01/2021 15 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tào và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vaa 28/01/2021 13 0

 • Ebook Intermediate Market leader

  Ebook Intermediate Market leader

  "Ebook Intermediate Market leader" present the content brands; travel; change; organisation; advertising; money; cultures; human resources; international markets; ethics; leadership; competition.

   176 p vaa 28/01/2021 15 0

 • Ebook IELTS advantage writing skills

  Ebook IELTS advantage writing skills

  Ebook "IELTS advantage writing skills" a step by step guide to a high IELTS writing score, advantages and disadvantages essays 1 living abroad, problem and solution essays 1 education and teaching, opinion essays 1 crime, advantages and disadvantages essays 2 work, problem and solution essays 2 cities, opinion essays 2 running a business, graphs with a trend...

   129 p vaa 28/01/2021 17 0

 • Giáo trình Cơ học lý thuyết

  Giáo trình Cơ học lý thuyết

  Giáo trình này gồm có các nội dung về: Tĩnh học, động học, động lực học và các nguyên lý cơ học. Tĩnh học nghiên cứu các quy luật cân bằng của vật thể dưới tác dụng của lực. Động học chỉ nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể đơn thuần về mặt hình học. Động lực học nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể...

   244 p vaa 28/01/2021 17 0

 • Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 2

  Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 2

  Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 2 present content demand drivers for business air travel; managing business travel; travel management companies; airline competition for business passengers; future trends in UK business air travel.

   116 p vaa 28/01/2021 18 0

 • Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 1

  Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 1

  Ebook Flying on business – A study of the UK business air travel market: Part 1 present content may 2009 traffic trends and characteristics; business travel since 1996; business passenger growth by route and by carrier; socio-economic characteristics of and source of demand for business passengers; business aviation; december 2010 – analysis of the UK business air travel market; impact of the recent recession on uk business air travel.

   112 p vaa 28/01/2021 13 0

 • Ebook Đề xuất chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015

  Ebook Đề xuất chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015

  "Ebook Ebook Đề xuất chiến lược Marketing di lịch Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015" trình bày tổng quan thị trường du lịch; chiến lược marketing; du lịch Việt Nam đến 2020; các nguồn lực thực hiện; kế hoạch hành động chiến lược marketing du lịch tại Việt Nam từ 2013 đến 2015.

   37 p vaa 28/01/2021 12 0

 • Ebook Tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở Việt Nam – năm 2016

  Ebook Tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở Việt Nam – năm 2016

  Nội dung của tài liệu trình bày đóng góp của du lịch và lữ hành vào GDP; giá trị xuất khẩu và đầu tư; xác định góp về kinh tế của du lịch và lữ hành; đóng góp kinh tế của du lịch và lữ hành theo giá thực tế năm 2015...

   20 p vaa 26/01/2021 17 0

 • Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Ebook Kỹ thuật số thực hành

  Cuốn "Kỹ thuật số thực hành" trình bày các nội dung chính sau: Hệ số đếm và mã, đại số logic, các cổng logic cơ bản, các hệ logic tổ hợp thông dụng, các hệ logic dãy thông dụng, chuyển đổi tín hiệu, mạch định thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   412 p vaa 28/12/2020 31 0

 • Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 1 present airline planning and scheduling; crew pairing concept and constraints; basic problem framework; previous approaches; methodology proposed.

   27 p vaa 28/12/2020 35 0

 • Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2

  Ebook Robust airline crew pairing optimization for short-haul flight: Part 2 present pairings generation, searching algorithm; optimization model, problem formulation, overcover penalty, robustness penalty, integrated optimization model.

   33 p vaa 28/12/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số