• Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.

   36 p vaa 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức" cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; các phép toán trên ma trận; phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); ma trận bậc thang; dạng tam giác.

   88 p vaa 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp đến quý độc giả các kiến thức về không gian vectơ con; sự độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính; hệ vectơ trong Rn; cơ sở, số chiều của kgvt tọa độ của vectơ.

   38 p vaa 26/01/2021 12 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính trình bày khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát; ma trận của ánh xạ tuyến tính; thuật toán tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   40 p vaa 26/01/2021 12 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 5: Nguồn Hiđrocacbon từ thiên nhiên

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 5: Nguồn Hiđrocacbon từ thiên nhiên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn Hiđrocacbon từ thiên nhiên, quá trình hình thành dầu mỏ, sự hình thành của dầu mỏ theo thuyết sinh học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   34 p vaa 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 4: Hiđrocacbon thơm

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 4: Hiđrocacbon thơm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiđrocacbon thơm, benzen và đồng đẳng, cấu trúc phân tử benzen, biểu diễn cấu tạo của phân tử benzen,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   66 p vaa 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 3: Hiđrocacbon không no

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 3: Hiđrocacbon không no

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiđrocacbon không no, công thức tổng quát của Anken, đồng phân và danh pháp, phản ứng cộng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   108 p vaa 26/01/2021 11 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 2: Hiđrocacbon no

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 2: Hiđrocacbon no

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiđrocacbon no, phân loại hiđrocacbon no, công thức tổng quát của ankan, đồng phân và cấu trúc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   59 p vaa 26/01/2021 10 0

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 1: Đại cương

  Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 1: Đại cương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương Hóa học hữu cơ, đối tượng và lược sử phát triển của hóa học hữu cơ, đặc tính chung của hợp chất hữu cơ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   114 p vaa 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 9 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 9 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng" tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

   33 p vaa 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa" trình bày xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.

   59 p vaa 26/01/2021 9 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

  "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" với 3 nội dung đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

   54 p vaa 26/01/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số