• Tổng hợp các Hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không quốc tế

  Tổng hợp các Hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không quốc tế

  Tài liệu thông tin đến các bạn với 10 hiệp định của Việt Nam về vận tải hàng không bao gồm: Hiệp định Việt Nam -US (Bản 2004 và bản sửa đổi 2010); Hiệp định Việt Nam - Sin 27; Hiệp định Việt Nam - Hy Lạp 36; Hiệp định Việt Nam - Brunei 50; Hiệp định Việt Nam - Campuchia 62; Hiệp định Việt Nam - EU 65; Hiệp định Việt Nam - Canada 77; Hiệp định...

   88 p vaa 30/11/2020 101 0

 • Tiêu chuẩn và thực hành khuyến cáo quốc tế: An ninh bảo vệ hàng không dân dụng Quốc tế chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp

  Tiêu chuẩn và thực hành khuyến cáo quốc tế: An ninh bảo vệ hàng không dân dụng Quốc tế chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp

  Tiêu chuẩn này trình bày định nghĩa; các nguyên tắc chung; tổ chức An ninh bảo vệ hàng không dân dụng Quốc tế; các biện pháp an ninh phòng ngừa; quản lý đối phó các hành vi can thiệp bất hợp pháp.

   29 p vaa 02/11/2020 144 0

 • Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Điều lệ vận chuyển của Bamboo Airways

  Tài liệu trình bày tổng quan về điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Bamboo Airways bao gồm định nghĩa; phạm vi áp dụng; vé hay tờ xác nhận hành trình; giá vé, thuế, phí; điểm dừng; đặt giữ chỗ; thủ tục lên tàu bay; hành lý; từ chối và hạn chế vận chuyển; lịch bay và thay đổi lịch bay; ứng xử trên tàu bay; trách nhiệm đối với thiệt hại;...

   29 p vaa 02/11/2020 146 1

 • Eurocontrol specification for airspace management (ASM) support system requirements supporting the ASM processes at local and FAB level part I - Baseline requirements

  Eurocontrol specification for airspace management (ASM) support system requirements supporting the ASM processes at local and FAB level part I - Baseline requirements

  This document is the EUROCONTROL Specification for Airspace Management (ASM) Support System Requirements supporting the ASM processes at local and FAB level - Part I - Baseline Requirements. It has been developed in collaboration with stakeholders from civil and military air navigation service providers and airspace users.

   56 p vaa 16/10/2020 85 0

 • What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation

  What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation

  What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation present the content the purpose of an airspace concept is and how it should drive any successful implementation.

   61 p vaa 16/10/2020 107 0

 • Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines

  Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines

  Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines present the following table records the complete history of the successive editions of the present document; presentation of the manual; specific remarks relevant to the second edition; general guidelines for the establishment of airspace structures; principles for the design of airspace structures...

   203 p vaa 16/10/2020 84 0

 • Notices to airmen domestic/international

  Notices to airmen domestic/international

  Document present the content: publication schedule, subscription information, foreword (criteria and procedures for submitting data for publication), revisions to minimum en route IFR altitudes & changeover points, flight prohibitions, potentially hostile situations, and foreign notices, international oceanic airspace notices...

   190 p vaa 09/10/2020 103 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p vaa 28/09/2020 131 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p vaa 28/09/2020 114 0

 • Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của tài liệu nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

   45 p vaa 24/08/2020 117 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 3: Động lực học vật rắn

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 3: Động lực học vật rắn

  Tài liệu cung cấp với hơn 120 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương, động lực học vật rắn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên, củng cố kiến thức, phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu.

   18 p vaa 28/07/2020 142 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học

  Tài liệu thông tin đến các bạn với hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương về động lực học; giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu học tập, ôn luyện, nghiên cứu.

   16 p vaa 28/07/2020 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số