• Eurocontrol specification for airspace management (ASM) support system requirements supporting the ASM processes at local and FAB level part I - Baseline requirements

  Eurocontrol specification for airspace management (ASM) support system requirements supporting the ASM processes at local and FAB level part I - Baseline requirements

  This document is the EUROCONTROL Specification for Airspace Management (ASM) Support System Requirements supporting the ASM processes at local and FAB level - Part I - Baseline Requirements. It has been developed in collaboration with stakeholders from civil and military air navigation service providers and airspace users.

   56 p vaa 16/10/2020 11 0

 • What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation

  What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation

  What is an airspace concept – Module 4: European airspace concept workshops for PBN implementation present the content the purpose of an airspace concept is and how it should drive any successful implementation.

   61 p vaa 16/10/2020 17 0

 • Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines

  Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines

  Eurocontrol manual for airspace planning - Common guidelines present the following table records the complete history of the successive editions of the present document; presentation of the manual; specific remarks relevant to the second edition; general guidelines for the establishment of airspace structures; principles for the design of airspace structures...

   203 p vaa 16/10/2020 11 0

 • Notices to airmen domestic/international

  Notices to airmen domestic/international

  Document present the content: publication schedule, subscription information, foreword (criteria and procedures for submitting data for publication), revisions to minimum en route IFR altitudes & changeover points, flight prohibitions, potentially hostile situations, and foreign notices, international oceanic airspace notices...

   190 p vaa 09/10/2020 16 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p vaa 28/09/2020 22 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p vaa 28/09/2020 25 0

 • Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của tài liệu nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh từ nguồn gốc hình thành, đặc điểm, bản chất đến các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.

   45 p vaa 24/08/2020 36 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 3: Động lực học vật rắn

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 3: Động lực học vật rắn

  Tài liệu cung cấp với hơn 120 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương, động lực học vật rắn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên, củng cố kiến thức, phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu.

   18 p vaa 28/07/2020 58 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học

  Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương - Chương 2: Động lực học

  Tài liệu thông tin đến các bạn với hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý đại cương về động lực học; giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu học tập, ôn luyện, nghiên cứu.

   16 p vaa 28/07/2020 39 1

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

  Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để lập được một bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh, mời các bạn...

   41 p vaa 24/06/2020 72 1

 • Quy chế nội bộ về quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

  Quy chế nội bộ về quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

  Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 95) ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế...

   16 p vaa 24/06/2020 64 3

 • Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ: Số 10/2019

  Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ: Số 10/2019

  Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn cải tiến nhằm phân bố tối ưu công suất trong lưới điện phân phối, khảo sát thuật toán định tuyến nguồn trong mạng tùy biến di động sử dụng mô hình giải tích, ứng dụng công nghệ 4.0 Trong doanh nghiệp và thực trạng tại tập...

   58 p vaa 27/05/2020 87 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số