• Phát triển du lịch trực tuyến tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Phát triển du lịch trực tuyến tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Từ lâu Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có khả năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Việt Nam trở thành một tên tuổi đáng tin cậy về dịch vụ, cảnh quan và văn hóa trên bản đồ du lịch thế giới. Bài viết bàn về phát triển du lịch trực tuyến ở Việt Nam hiện nay và những giải pháp...

   8 p vaa 21/03/2022 130 0

 • Giải pháp phát triển du lịch Đà Nẵng

  Giải pháp phát triển du lịch Đà Nẵng

  Đà Nẵng là một trong 5 thành phố có sự phát triển vượt bậc về du lịch trong những năm gần đây. Đà Nẵng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những du khách trong và ngoài nước bởi nhiều điểm du lịch hấp dẫn, độc đáo. Bài viết trình bày tổng quan về tiềm năng phát triển du lịch Đà Nẵng; Thực trạng phát triển du lịch Đà Nẵng; Một số...

   5 p vaa 21/03/2022 107 0

 • Thu hút vốn FDI vào phát triển du lịch xanh tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng

  Thu hút vốn FDI vào phát triển du lịch xanh tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng

  Nghiên cứu này sẽ đi sâu tìm hiểu thực trạng thu hút FDI vào phát triển du lịch xanh vịnh Lan Hạ, giai đoạn 2009-2019 và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào phát triển du lịch xanh tại vịnh Lan Hạ nói riêng và du lịch Cát Bà nói chung.

   15 p vaa 21/03/2022 118 0

 • Khai thác tiềm năng phát triển du lịch Cần Thơ

  Khai thác tiềm năng phát triển du lịch Cần Thơ

  Phát huy lợi thế về tiềm năng du lịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển du lịch. Mục đích nghiên cứu của bài viết là phát hiện, xác định những tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra định hướng và biện pháp khai thác phát triển du lịch một cách phù hợp.

   6 p vaa 21/03/2022 99 0

 • Phát triển mô hình du lịch kinh tế đêm ở An Giang

  Phát triển mô hình du lịch kinh tế đêm ở An Giang

  Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích lợi ích và rủi ro của việc phát triển kinh tế đêm, các khía cạnh của mô hình kinh tế đêm ở An Giang và kết hợp định hướng cho tỉnh về việc phát triển nền kinh tế ban đêm theo cách phù hợp với mục tiêu tổng thể giúp tạo ra một nền văn hóa đa dạng, sôi động về đêm để...

   9 p vaa 21/03/2022 135 0

 • Phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập - giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Quảng Ngãi

  Phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập - giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Quảng Ngãi

  Bài viết đi sâu vào nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch của Quảng Ngãi, từ đó đánh giá những thành công và hạn chế về công tác phát triển nguồn nhân lực của nó. Trên cơ sở vận dụng những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm nâng cao...

   11 p vaa 21/03/2022 116 0

 • Tiếp cận chuỗi giá trị du lịch tỉnh Bình Thuận: Tiếp cận từ phân tích chi tiêu của du khách

  Tiếp cận chuỗi giá trị du lịch tỉnh Bình Thuận: Tiếp cận từ phân tích chi tiêu của du khách

  Bài viết này tập trung khái quát tình hình phát triển du lịch và phân tích chuỗi giá trị du lịch của tỉnh Bình Thuận từ năm 2009 đến nay, qua đó khái quát toàn cảnh du lịch và hàm ý một số vấn đề về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

   11 p vaa 21/03/2022 125 0

 • Thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

  Thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

  Bài viết bàn về sự phát triển của du lịch Khánh Hòa đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó được thể hiện ở cả chỉ tiêu định tính và định lượng về thực trạng du lịch Khánh Hòa trong nhiều năm qua như lượng khách, doanh thu, GDP du lịch, cơ sở vật chất - công nghệ. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã...

   7 p vaa 21/03/2022 97 0

 • Đánh giá thực trạng đầu tư và phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh

  Đánh giá thực trạng đầu tư và phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh

  Du lịch biển, đảo tại huyện đảo Vân Đồn trong thời gian qua đã có những nét khởi sắc, các chỉ tiêu phát triển đều tăng khá cao, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được nâng cao, thị trường khách du lịch ngày càng mở rộng.

   12 p vaa 21/03/2022 118 0

 • Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay: Vấn đề và giải pháp

  Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay: Vấn đề và giải pháp

  Bài viết làm rõ khái niệm du lịch bền vững, tiêu chuẩn của du lịch bền vững, phân tích thực trạng phát triển du lịch ở Việt Nam dưới góc độ bền vững, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

   7 p vaa 21/03/2022 93 0

 • MICE - hướng đi nhiều triển vọng của ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

  MICE - hướng đi nhiều triển vọng của ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết đi sâu phân tích những tiềm năng để phát triển loại hình du lịch MICE ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu thực trạng qua đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển của loại hình du lịch này tại thành phố từng được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

   8 p vaa 21/03/2022 121 0

 • Đánh giá tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Nẵng

  Đánh giá tài nguyên tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Nẵng

  Bài viết vận dụng các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu, phương pháp bản đồ và GIS, phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên, phương pháp phân loại sinh khí hậu để đánh giá mức độ thuận lợi của các tiểu vùng tự nhiên cho phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Nẵng.

   10 p vaa 21/03/2022 114 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa