• Mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh

  Mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh

  Điểm đến du lịch thông minh là một khái niệm mới trong bối cảnh phát triển ngày càng tăng của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và có thể được xem là một trong các giải pháp có tính chiến lược giúp các điểm đến đạt được tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh. Lựa chọn hai điểm đến Helsinki và Lyon là các mô hình điểm...

   19 p vaa 25/08/2021 10 0

 • Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Bài viết so sánh giữa 3 nguồn thống kê chính thức về du lịch hiện đang được sử dụng ở Ý; Ước tính bằng phương pháp tùy biến (ad hoc) dựa trên số lượng nhà ở tư nhân không được sử dụng làm nơi "cư trú chính", từ dữ liệu thu gom rác, bán báo và tiêu thụ điện; các vấn đề khác và so sánh giữa các nguồn.

   9 p vaa 25/08/2021 15 0

 • Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu về các giá trị làng nghề, thực trạng hoạt động bảo tồn và khai thác các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên trong hoạt động du lịch địa phương. Từ đó đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tại huyện...

   10 p vaa 25/08/2021 11 0

 • Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong lĩnh vực du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát được thực hiện trên 59 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ, bài viết đã chỉ ra được thực trạng phát triển các DNXH trong...

   16 p vaa 25/08/2021 8 0

 • Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Bài viết trình bày về cách tiếp cận phân tích chuỗi giá trị nói chung và áp dụng trong ngành du lịch nói riêng, bài viết hướng đến việc giới thiệu và nhìn nhận phân tích chuỗi giá trị như một cách tiếp cận hiệu quả trong các nghiên cứu phát triển du lịch. Việc áp dụng phân tích chuỗi giá trị đối với ngành và các hoạt động du lịch sẽ đem...

   9 p vaa 25/08/2021 12 0

 • Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này sẽ cung cấp các khái niệm về công nghiệp 4.0, du lịch 4.0 và các thuật ngữ liên quan. Đồng thời, phân tích mô hình kinh tế “Thái Lan 4.0” và mô hình “du lịch 4.0” của Thái Lan. Chính vì những giá trị mà dự án Du lịch 4.0 đã được ghi nhận tạo nên sự thành công cho du lịch Thái Lan nên việc phân tích dự án này sẽ tạo nền tảng cho...

   9 p vaa 25/08/2021 9 0

 • Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Bài viết này nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp lần 4 đối với sự phát triển của lĩnh vực du lịch bao gồm nguồn lực du lịch, cơ sở lưu trú... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vaa 25/08/2021 10 0

 • Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch

  Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch

  Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến tiêu chí để hướng dẫn viên du lịch trở thành hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó nêu lên những cơ hội và thách thức trong quá trình học tập và rèn luyện để trở thành hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao của sinh viên khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

   8 p vaa 25/08/2021 9 0

 • Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du lịch Việt Nam – Asean bền vững trong thời đại số

  Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du lịch Việt Nam – Asean bền vững trong thời đại số

  Bài viết được thực hiện nhằm tìm ra những nguy cơ, thách thách đối với tài nguyên di sản văn hóa cũng như công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam và ASEAN, mối quan hệ biện chứng giữa quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững; từ đó xây dựng một số giải pháp kết nối DSVH, phát triển du lịch ASEAN bền...

   12 p vaa 25/08/2021 11 0

 • Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Để điểm đến du lịch phát triển một cách bền vững, các tổ chức quản lý điểm đến du lịch cần hướng tới việc phát triển điểm đến bền vững ở cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong...

   10 p vaa 25/08/2021 8 0

 • Nghiên cứu về hành vi, hoạt động của khách du lịch nữ Việt Nam trước và trong chuyến đi ra nước ngoài

  Nghiên cứu về hành vi, hoạt động của khách du lịch nữ Việt Nam trước và trong chuyến đi ra nước ngoài

  Bài viết tiến hành phân chia thành bốn nhóm hành vi bao gồm lựa chọn điểm đến, hoạt động tại điểm đến, mua sắm tại điểm đến và thông tin tham khảo của 270 khách du lịch nữ Việt Nam trong chuyến đi ra nước ngoài thông qua phương pháp phân tích thống kê mô tả.

   10 p vaa 25/08/2021 8 0

 • Xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi du lịch của du khách

  Xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi du lịch của du khách

  Bài viết này đề cập đến xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi tiêu dùng du lịch của một bộ phận du khách, chỉ rõ mức độ ứng dụng công nghệ trong các giai đoạn khác nhau của chu trình du lịch từ tìm kiếm thông tin; đặt tour, đặt dịch vụ; trải nghiệm tại điểm đến và chia sẻ sau chuyến đi. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người...

   13 p vaa 25/08/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số