• Thực trạng công tác Giáo dục thể chất và nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

  Thực trạng công tác Giáo dục thể chất và nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

  Bài viết trình bày thực trạng chương trình giảng dạy; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; đội ngũ giáo viên thể dục làm cơ sở tiến hành lựa chọn môn thể thao và xây dựng nội dung chương trình thể thao tự chọn cho học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

   7 p vaa 22/08/2020 15 1

 • Thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

  Thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

  Bài viết trình bày thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   7 p vaa 22/08/2020 13 1

 • Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể dục thể thao để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông có đủ độ tin cậy cho khách thể nghiên cứu, đồng thời tiến hành xây dựng thang điểm, bảng phân loại tổng hợp, qua đó ứng dụng đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục...

   6 p vaa 22/08/2020 16 1

 • Đề cương bài giảng học phần Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

  Đề cương bài giảng học phần Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

  Nội dung đề cương bài giảng gồm có 7 chương, với những nội dung chính sau: Lý luận về giáo dục thể chất, nhiệm vụ và nguyên tắc, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm...

   65 p vaa 22/08/2020 18 1

 • Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2 tiếp tục trình bày các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính như: Thủ thuật hay về phần mềm Word, thủ thuật hay về excel, thủ thuật nén siêu cấp, định thời gian boot máy, thủ thuật phục hồi file ZIP bị hỏng, thủ thuật hay trong phần mềm đồ họa photoshop. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vaa 28/07/2020 42 1

 • Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Hiện nay, phần mềm Microsoft Office đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tế... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phần mềm này và để tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn...

   131 p vaa 28/07/2020 44 1

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p vaa 28/07/2020 39 1

 • Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   141 p vaa 28/07/2020 40 1

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 1 present content general aviation aircraft, general aviation airports, the security threat to general aviation, physical security for the aviation environment, airport/corporate aviation security force, security of general aviation aircraft, security of general aviation airports, airport safety, emergency response.

   161 p vaa 28/07/2020 42 1

 • Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2

  Ebook General aviation security - Aircraft, hangars, fixed-base operations, flight schools, and airports: Part 2 present content security of the flight school, corporate aviation security department, aircraft owners and pilots association airport watch, transportation security administration security requirements and recommendations for general aviation, general aviation security resources.

   188 p vaa 28/07/2020 42 1

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 1 present content the preliminaries, basic principles, basic aerodynamic definitions; basic aerodynamics, basic control, lift generation, level-flight aerodynamic, lift analysis, lift augmentation.

   240 p vaa 28/07/2020 47 1

 • Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2

  Ebook The principles of flight for pilots: Part 2 present content advanced control, stability, static stability, dynamic stability, manoeuvre aerodynamics, level-flight manoeuvres, climb and descent aerodynamics, other aerodynamic considerations, high-speed flight.

   267 p vaa 28/07/2020 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số