• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 7: Các mạch số cơ bản

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 7: Các mạch số cơ bản

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 7: Các mạch số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số, hệ thống số nhị phân, các phương pháp biểu diễn hàm Boole, rút gọn hàm Boole bằng bìa Karnaugh, các phương pháp thực hiện hàm Boole bằng sơ đồ logic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Các mạch xung

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Các mạch xung

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Các mạch xung" cung cấp cho người học các kiến thức về mạch lọc RC và mạch xén. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p vaa 24/08/2020 16 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán (operational amplifier – OP AMP)

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán (operational amplifier – OP AMP)

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 5: Các mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán (operational amplifier – OP AMP)" trình bày các định nghĩa và ký hiệu, mạch khuếch đại đảo, mạch khuếch đại không đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 4: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chế độ làm việc của BJT trong mạch khuếch đại, sơ đồ tương đương của BJT, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 24/08/2020 16 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 3: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về transistor lưỡng cực, chế độ làm việc của BJT, ba sơ đồ cơ bản của BJT, đặc tuyến Vôn - Ampe, phân cực cho BJT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vaa 24/08/2020 17 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 2: Diode bán dẫn" cung cấp cho người học các khái niệm về diode bán dẫn, các tham số của diode bán dẫn, phân tích mạch DC chứa diode, phân tích mạch tín hiệu nhỏ cho diode, đường tải, phân tích tín hiệu lớn cho diode,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 24/08/2020 15 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn

  Bài giảng "Kỹ thuật điện tử - Chương 1: Giới thiệu về chất bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu bán dẫn, dòng điện trong bán dẫn, dòng khuếch tán, chuyển tiếp PN, đánh thủng chuyển tiếp PN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phương trình vi phân đường đàn hồi, phương pháp tích phân, phương pháp độc lập tác dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nội lực và biểu đồ nội lực, uốn thuần túy phẳng, uốn ngang phẳng, phân loại uốn phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p vaa 24/08/2020 17 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 4: Xoắn , trượt, cắt, dập" cung cấp cho người học một số ví dụ thanh chịu xoắn, khái niệm chung, biểu đồ mômen xoắn, ứng suất trên mặt cắt ngang, biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vaa 24/08/2020 18 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt

  Bài giảng "Sức bền vật liệu - Chương 3: Đặc trưng hình học của mặt cắt" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng hình học của mặt cắt, diện tích của hình phẳng, trọng tâm của hình phẳng, Mômen tĩnh của hình phẳng thông qua trọng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p vaa 24/08/2020 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số