• Ebook Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Ebook Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày: các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch; sử dụng lao động có trách nhiệm; xây dựng năng lực và chính sách tổ chức có trách nhiệm; các chuỗi cung cấp du lịch có trách nhiệm; hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm... Mời các...

   125 p vaa 25/08/2021 23 0

 • Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch

  Ebook Hướng dẫn được xây dựng như là một tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan Du lịch quốc gia (NTOs) trong khu vực ASEAN. Nó có thể được phổ biến cho các nhân viên trong NTOs, những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và chuyên môn.

   84 p vaa 25/08/2021 26 0

 • Ebook Phục vụ nhà hàng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Ebook Phục vụ nhà hàng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook bao gồm: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS; Các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS; Các đơn vị năng lực VTOS; Cấu trúc đơn vị năng lực; Tiêu chuẩn VTOS nghề phục vụ nhà hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   188 p vaa 25/08/2021 24 0

 • Ebook Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực & đào tạo của ngành Du lịch Việt Nam

  Ebook Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực & đào tạo của ngành Du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook phân tích nguồn nhân lực của khối cơ sở lưu trú; phân tích nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour; phân tích nguồn nhân lực của khối các lĩnh vực du lịch mới và đang nổi; nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về du lịch; giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch.

   56 p vaa 25/08/2021 26 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam

  Ebook Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam

  Ebook với các nội dung: thông tin cơ bản giới thiệu chung về trung tâm thông tin du lịch; Nhu cầu về trung tâm thông tin du lịch; Thị trường của các trung tâm thông tin du lịch; Chức năng của các trung tâm thông tin du lịch; Các trung tâm thông tin du lịch ở Việt Nam; Hoạch định trung tâm thông tin du lịch; Vận hành và quản lý trung tâm thông tin du lịch;... Mời...

   40 p vaa 25/08/2021 24 0

 • Bài giảng Phân tích thống kê mô tả - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Bài giảng Phân tích thống kê mô tả - ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

  Sau khi học xong Bài giảng Phân tích thống kê mô tả người học có thể hiểu về: Tính được tần suất và tỷ lệ phần trăm cho một biến định tính. Thành lập được bảng tiếp liên để mô tả cho mối quan hệ giữa các biến định tính. Biết cách phân tích theo các tầng khác nhau của bộ số liệu

   27 p vaa 25/08/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng "Lý thuyết thống kê" là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như...

   34 p vaa 25/08/2021 15 0

 • Mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh

  Mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh

  Điểm đến du lịch thông minh là một khái niệm mới trong bối cảnh phát triển ngày càng tăng của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và có thể được xem là một trong các giải pháp có tính chiến lược giúp các điểm đến đạt được tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh. Lựa chọn hai điểm đến Helsinki và Lyon là các mô hình điểm...

   19 p vaa 25/08/2021 14 0

 • Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Bài viết so sánh giữa 3 nguồn thống kê chính thức về du lịch hiện đang được sử dụng ở Ý; Ước tính bằng phương pháp tùy biến (ad hoc) dựa trên số lượng nhà ở tư nhân không được sử dụng làm nơi "cư trú chính", từ dữ liệu thu gom rác, bán báo và tiêu thụ điện; các vấn đề khác và so sánh giữa các nguồn.

   9 p vaa 25/08/2021 18 0

 • Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu về các giá trị làng nghề, thực trạng hoạt động bảo tồn và khai thác các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên trong hoạt động du lịch địa phương. Từ đó đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tại huyện...

   10 p vaa 25/08/2021 14 0

 • Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong lĩnh vực du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát được thực hiện trên 59 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ, bài viết đã chỉ ra được thực trạng phát triển các DNXH trong...

   16 p vaa 25/08/2021 15 0

 • Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Bài viết trình bày về cách tiếp cận phân tích chuỗi giá trị nói chung và áp dụng trong ngành du lịch nói riêng, bài viết hướng đến việc giới thiệu và nhìn nhận phân tích chuỗi giá trị như một cách tiếp cận hiệu quả trong các nghiên cứu phát triển du lịch. Việc áp dụng phân tích chuỗi giá trị đối với ngành và các hoạt động du lịch sẽ đem...

   9 p vaa 25/08/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số