• Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Bài báo này xem xét những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh mới nhất hiện nay (liên quan đến mã hóa, điều chế và khử nhiễu) và khuyến nghị phạm vi ứng dụng cho từng giải pháp.

   10 p vaa 31/01/2018 401 2

 • Nghiên cứu kỹ thuật quản lý tài nguyên trong hệ thống thông tin vệ tinh

  Nghiên cứu kỹ thuật quản lý tài nguyên trong hệ thống thông tin vệ tinh

  Bài báo đề cập đến ứng dụng của các thuật toán khác nhau cho các loại lưu lượng khác nhau. Khả năng tiết kiệm băng tần của BOD cho lưu lượng IP được chứng minh bằng các công thức toán học.

   9 p vaa 31/01/2018 394 1

 • Theo dõi quá trình Tautome dạng Imino-amino của của Cytsine bằng Laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát sóng hài bậc cao

  Theo dõi quá trình Tautome dạng Imino-amino của của Cytsine bằng Laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát sóng hài bậc cao

  Bằng tính toán lí thuyết và mô phỏng chúng tôi đã chỉ ra khả năng theo dõi quá trình tautome của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao. Phân tích phổ sóng hài bậc cao phát ra khi phân tử cytosine dạng khí tương tác với laser xung cực ngắn cho thấy sự phụ thuộc của nó vào góc định phương phân tử là rất khác nhau cho...

   10 p vaa 31/01/2018 372 1

 • Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84 là hệ mô phỏng cách làm việc thực tế của hệ phân phối khóa lượng tử. Hệ thực hiện theo giao thức BB84 cho mật mã lượng tử bao gồm việc sử dụng xung phân cực ánh sáng để truyền thông tin trên kênh lượng tử và điều chỉnh quá trình phân bố thông tin đó bằng cách trao đổi một cách công khai trong...

   10 p vaa 31/01/2018 365 2

 • Hệ thống thời gian thực và ứng dụng trong kỹ thuật mô phỏng

  Hệ thống thời gian thực và ứng dụng trong kỹ thuật mô phỏng

  Bài viết phân tích để hiểu rõ về hệ thống thời gian thực và áp dụng cho đồ họa 3D thời gian thực trong các sản phẩm mô phỏng. Mời các bạn tham khảo!

   36 p vaa 30/04/2018 365 2

 • Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao

  Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao

  Việc xây dựng một hệ thống truyền tải có dung lượng lớn đã đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp tối ưu các tuyến truyền dẫn theo lưu lượng nhằm tối ưu việc sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn. Thành công trong hiện tại và tương lai của mạng truyền tải quang dung lượng cao là khớp nối hiệu quả của chuyển mạch và định tuyến quang. Vì vậy...

   11 p vaa 31/01/2018 360 2

 • Thiết kế Anten mimo ba băng với độ tương hỗ thấp sử dụng cấu trúc mặt đất khuyết DGS

  Thiết kế Anten mimo ba băng với độ tương hỗ thấp sử dụng cấu trúc mặt đất khuyết DGS

  Bài viết Thiết kế Anten mimo ba băng với độ tương hỗ thấp sử dụng cấu trúc mặt đất khuyết DGS trình bày Nội dung bài báo đề xuất một kiến trúc anten MIMO đa băng cho các ứng dụng băng rộng trong các thiết bị cầm tay di động. Với cấu trúc PIFA, anten MIMO đề xuất sử dụng vật liệu FR4 đạt được kích thước khá nhỏ 37x43.6x6 mm.

   8 p vaa 30/04/2018 359 1

 • Viptech - Giải pháp thoại internet cho các tổ chức, doanh nghiệp và các bưu điện tỉnh thành tại Việt Nam

  Viptech - Giải pháp thoại internet cho các tổ chức, doanh nghiệp và các bưu điện tỉnh thành tại Việt Nam

  Bài báo này sẽ đi sâu vào giới thiệu một số kết quả nghiên cứu - cũng là những thành phẩm cơ bản của hệ thống thoại IP đã đề cập ở trên và đưa ra một số so sánh với những sản phẩm của các nhà sản xuất nước ngoài, sau đó đưa ra các giải pháp triển khai phù hợp với cơ sở hạ tầng Việt Nam và một số hướng phát triển trong thời gian...

   9 p vaa 31/01/2018 357 1

 • Một số bài toán liên quan tới các dị thường dữ liệu trong khai thác mạng viễn thông

  Một số bài toán liên quan tới các dị thường dữ liệu trong khai thác mạng viễn thông

  Báo cáo trình bày các vấn đề nêu trên, đề xuất nội bộ thông số thể hiện một cách định lượng đặc trưng khai thác của khách hàng, so sánh hiệu năng và chọn ra một thuật toán có thể sử dụng cho việc phân cụm trong bài toán nhận dạng dị thường dữ liệu cước viễn thông.

   8 p vaa 31/01/2018 354 2

 • Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain

  Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain

  Trong bài báo này, các tác giả đề xuất phương pháp phân loại lớp phủ dựa trên thuật toán Mountain sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh quang học Landsat. Kết quả nhận được cho thấy, chất lượng các cụm tốt hơn khi so với kết quả phân loại dựa trên một số thuật toán khác như K-Means và ISODATA.

   12 p vaa 10/11/2017 353 1

 • Chụp ảnh động phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao

  Chụp ảnh động phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao

  Bằng cách mô phỏng, các tác giả kiểm chứng kết quả thực nghiệm về việc chụp ảnh động của lớp điện tử ngoài cùng (HOMO) và lớp liền kề bên trong (HOMO-1) của phân tử N2 từ nguồn phát xạ sóng hài bậc cao do tương tác với chùm lade mạnh xung cực ngắn. Kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả thực nghiệm. Các tác giả cũng chỉ ra rằng để có...

   8 p vaa 31/01/2018 352 1

 • Tăng độ bám đồng bộ hệ thống W-CDMA trong điều kiện kênh có can nhiễu đa truy cập nhập

  Tăng độ bám đồng bộ hệ thống W-CDMA trong điều kiện kênh có can nhiễu đa truy cập nhập

  Mạch bám pha trễ kết hợp sử dụng tín hiệu pilot (Pilot symbol-assisted coherent delap-locked code tracking loop: PSA-CDLL) áp dụng ước lượng kênh và chỉ sử dụng thành phần đồng pha của tín hiệu được trải để điều khiển quá trình đồng bộ tín hiệu thu được. Bàu báo này đưa ra giải pháp tăng khả năng đồng bộ của hệ thống W-CDMA trong môi trường can...

   9 p vaa 31/01/2018 341 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số