Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức", phần 2 giới thiệu tới người đọc các công trình khoa học của các chuyên gia về phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.