Viptech - Giải pháp thoại internet cho các tổ chức, doanh nghiệp và các bưu điện tỉnh thành tại Việt Nam

Bài báo này sẽ đi sâu vào giới thiệu một số kết quả nghiên cứu - cũng là những thành phẩm cơ bản của hệ thống thoại IP đã đề cập ở trên và đưa ra một số so sánh với những sản phẩm của các nhà sản xuất nước ngoài, sau đó đưa ra các giải pháp triển khai phù hợp với cơ sở hạ tầng Việt Nam và một số hướng phát triển trong thời gian tới.