Tiểu luận Toán học cho khoa học máy tính: Logic mờ và ứng dụng vào việc xác định thời gian đề thi trắc nghiệm khách quan tự động

Khái quát về logic mờ, logic mờ và cơ chế suy diễn mờ, ứng dụng logic mờ vào việc xác định thời gian làm bài thi trắc nghiệm khách quan,... là những nội dung chính trong 5 chương của bài tiểu luận "Logic mờ và ứng dụng vào việc xác định thời gian đề thi trắc nghiệm khách quan tự động". Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung nghiên cứu.