Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Kỹ thuật làm bánh Âu: Phần 1

Ebook "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Kỹ thuật làm bánh Âu: Phần 1" sau đây giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) kỹ thuật làm bánh Âu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cần thiết.