Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2017

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11A năm 2017 cung cấp đến các bạn một số bài viết: Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long; NATIF chủ động đồng hành và tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thúc đẩy chuyển giao, khai thác sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch...