Nghiên cứu điều kiện lao động và một số chỉ số sinh lý của phi công quân sự Việt Nam lái các loại máy bay hiện đại do LB Bga sản xuất

Trong hoạt động nghề nghiệp, phi công phải chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi đối với sức khỏe như nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, chịu tác động của gia tốc, quá tải, bức xạ mặt trời, thiếu ôxy, bài bay khó, phức tạp, đòi hỏi phải có các thao tác trên không nhanh, gọn, chính xác, đảm bảo an toàn.