Luận văn Quản lý hệ thống bán vé máy bay

Ngày nay việc sử dụng tin học trong tất cả các công việc đã không còn xa lạ, đối với ngành hàng không, việc cần có một phần mềm giúp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý là không thể thiếu. Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay là phần mềm giúp các nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Đồ án với các nội dung: yêu cầu về nghiệp vụ, yêu cầu hiệu quả, yêu cầu bào mật; phân tích hệ thống, mô hình thực thể ERD, chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ, mô tả chi tiết cho các quan hệ; xử lý nhận của form nhận lịch chuyến bay, tìm của form tra cứu chuyến bay... Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung.