Giáo trình tiếng Nhật trung cấp An integrated approach to intermediate Japanese (Revised edition): Phần 1

Giáo trình An integrated approach to intermediate Japanese (Revised edition) là giáo trình có thể coi là tiếp nối theo 2 cuốn Genki I&II. Đây là tài liệu nghiêng về văn hóa và thực tế hơn so với những tài liệu Trung cấp khác. Sách gồm 15 bài, mỗi bài được mở đầu bằng 3 điểm văn hóa, tiếp đến là phần hội thoại rồi từ vựng, hán tự, các điểm ngữ pháp ... ; cuối sách có phần tra Hán tự, mẫu ngữ pháp và từ vựng. Phần 1 của cuốn giáo trình giới thiệu cho người học 7 bài học đầu tiên nhằm giúp các bạn không những nắm dược các mẫu câu hội thoại, ngữ pháp trong chủ đề văn hóa mà còn nâng cao vốn từ của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.