Giáo trình Namachuukei chuujoukyuu phần Trung cao cấp: Phần 2

Giáo trình Namachuukei chuujoukyuu phần Trung cao cấp bao gồm những bài bám sát các tình huống thực tế trong cuốc sống. Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình sẽ cung cấp cho người học 5 chủ điểm còn lại xoay quanh các chủ đề thường ngày trong giao tiếp tiếng Nhật với ngôn ngữ gần gũi và dễ hiểu để từ đó giúp các bạn nâng cao khả năng nghe giao tiếp. Rất mong có thể giúp ích được các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.