Giáo trình Lý thuyết thuật toán

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán; các thuật toán sắp xếp; kỹ thuật thiết kế thuật toán; lý thuyết lập lịch. Với các nội dung khái niệm bài toán, cách tính độ phức tạp, thuật toán xấp xỉ, chứng minh tính đúng đắn của thuật toán, bài toán sắp xếp, thiết kế giải thuật, đánh giá độ phức tạp, bài toán tối ưu tổ hợp, phân lớp bài toán lập lịch dạng tĩnh... Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.