Giáo trình Kinh tế lượng (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 5 trở đi. Giáo trình được biên soạn theo tinh thần đơn giản dễ hiểu để đông đảo độc giả và học viên có thể dễ dàng sử dụng, đặc biệt cho các học viên Đại học từ xa có thể tự học, tự nghiên cứu. Bởi vậy, phần lý thuyết không quá đi sâu vào các chứng minh phức tạp mà chú ý tới các khái niệm, các phương pháp thực hành. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập. Mời bạn đọc tham khảo.