Ebook Thực hành luyện tập các mẫu câu Trung cấp thông qua so sánh: Phần 2

Cuốn sách Thực hành luyện tập các mẫu câu Trung cấp thông qua so sánh có tên tiếng Nhật là Kurabete wakaru Chukyu Nihongo hyougen bunkei doriru. Đây là sách học các cấu trúc ngữ pháp kèm bài tập trình độ Trung cấp thông qua việc so sánh các mẫu câu. Cuốn sách không chỉ đưa ra so sánh giữa các cấu trúc giống nhau, gần nghĩa hay lẫn hay nhầm, mà còn đưa ra bài tập vận dụng - một phần không thể thiếu để kiểm tra lại xem các bạn đã thực sự hiểu vấn đề hay chưa?.... Dưới đây là phần 2, nội dung phần 2 giới thiệu đến người học phần bài học tiếp nối phần 1 từ bài 30-75. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn học tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.