Ebook Ngữ pháp trung cấp Tobira grammar power exercises for mastery: Phần 2

Qua phần 1 của cuốn sách, các bạn đã nắm được một cách tổng quan các điểm ngữ pháp trung cấp. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách ngữ pháp trung cấp Tobira grammar power exercises for mastery sẽ cung cấp cho người học những nội dung bài học còn lại thông qua các chủ điểm ngữ pháp có trong các bài báo. Ngoài ra, sách còn kèm theo những bài tập giúp các em nắm vững cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật. Để nắm rõ chi tiết nội dung phần 2 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.